Connex (TELL) będzie sprzedawał prepaidy PLAY

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 2
Opinie: 2

29 maja 2007 r. Connex (spółka zależna TELL) zawarł z P4 umowę dystrybucyjną dotyczącą prowadzenia sprzedaży produktów asortymentu pre-paid, w szczególności zestawów startowych i kart doładowujących, przeznaczonych do korzystania z usług telekomunikacyjnych P4.
Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie dystrybutora stanowi rabat udzielany przez P4 od ceny produktów.
W umowie nie zastrzeżono kar umownych.
Jako warunek podjęcia współpracy w ramach umowy zostało wskazane:
- zawarcie przez Dystrybutora umowy z Partnerem Logistycznym wskazanym przez P4 na sprzedaż produktów (co nastąpiło w dniu 12 lutego 2007 r.),
oraz
- przyznanie Dystrybutorowi przez P4 limitu kredytowego.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: