CONNEX złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 0

CONNEX spółka zależna Tell w dniu 1 marca 2010 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych.

Decyzja o złożeniu wniosku została podjęta przez Zarząd CONNEX na skutek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wydanym wobec CONNEX decyzjom Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2005 i 2006, z których wynika zobowiązanie do zapłaty łącznie kwoty 5.399.269 zł, powiększonej o należne odsetki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CONNEX wszystkie decyzje doręczone spółce są nieprawomocne, a CONNEX w przewidzianym prawem terminie wniósł od nich odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej. W przewidzianym prawem terminie zostały również wniesione zażalenia od postanowień o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: