Crowley zwiększył przychody o 20%

Newsy
Żródło: Crowley
Opinie: 0
Opinie: 0

Crowley Data Poland opublikował wyniki osiągnięte w 2008. Ze wstępnych szacunków wynika, że firma wygenerowała 20% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego, osiągając sprzedaż na poziomie 98,8 mln PLN. Również wskaźnik EBITDA jest wyższy o 31% i wyniósł 16,5 mln PLN. Baza obsługiwanych przez Crowley klientów biznesowych powiększyła się w tym okresie o ponad 17% i na koniec grudnia 2007 zawierała blisko 5600 firm.

Plany na rok 2009 zakładają dalszy wzrost produktywności (mierzony wzrostem przychodów abonamentowych na pracownika o kolejne 30%), zwiększanie rentowności posiadanych klientów oraz kontynuację rozwoju niskokosztowych kanałów sprzedaży. Przyjęty budżet zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 110 mln PLN oraz większego o 25% wskaźnika EBITDA w kwocie 20 mln PLN.

Crowley Data Poland w przeciągu najbliższych dwóch lat zainwestuje ponad 10 mln PLN w uruchomienie usług szerokopasmowego dostępu radiowego w najnowszej technologii LMDS z szerokością kanału 28 MHz z innowacyjnie wdrożoną 64 wartościową modulacją,
która automatycznie zmienia się w zależności od warunków pogodowych. 40% z poniesionych wydatków zostanie zrefundowanych z funduszy unijnych, które firma pozyskała w ramach Działania 4.4, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. Firma rozpoczęła już wdrażanie tego projektu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: