Do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe UE z łączem gigabitowym, a wszystkie obszary zaludnione z 5G

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć połączenie gigabitowe, a wszystkie obszary zaludnione powinny zostać objęte siecią 5G

Komisja Europejska przedstawiła wizję, cele i możliwości przeprowadzenia do 2030 r. udanej transformacji cyfrowej Europy.

Ambicją UE jest suwerenność cyfrowa w otwartym i wzajemnie połączonym świecie oraz prowadzenie polityki cyfrowej, która umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom wykorzystanie ukierunkowanej na człowieka, zrównoważonej i bardziej dostatniej cyfrowej przyszłości. Obejmuje to zajęcie się podatnością na zagrożenia i zależnościami, a także przyspieszenie inwestycji.

Komisja proponuje cyfrowy kompas, aby przekuć ambicje cyfrowe UE na 2030 r. na konkretne cele. Kształtują się one wokół czterech głównych punktów:

1) Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej. Do 2030 r. w UE co najmniej 80 proc. wszystkich dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe oraz powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT, przy czym takie zawody powinno wykonywać więcej kobiet.

2) Bezpieczna, wydajna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa. Do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć połączenie gigabitowe, a wszystkie obszary zaludnione powinny zostać objęte siecią 5G; produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie powinna stanowić 20 proc. światowej produkcji; w UE należy wprowadzić do 10 tys. wysoce bezpiecznych węzłów brzegowych neutralnych dla klimatu; Europa powinna dysponować swoim pierwszym komputerem kwantowym.

3) Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Do 2030 r. trzy przedsiębiorstwa z czterech powinny korzystać z usług w chmurze, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji; ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych; a liczba jednorożców w UE powinna się podwoić.

4) Cyfryzacja usług publicznych. Do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online. wszyscy obywatele będą mieli dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej; 80 proc. obywateli powinno korzystać z identyfikacji elektronicznej.

Cele te zostaną zapisane w programie politycznym, który zostanie uzgodniony z Parlamentem Europejskim i Radą.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: