Cyfrowy Polsat chce przetestować zainteresowanie DVB-H

Newsy
Żródło: INFO-TV-FM
Opinie: 0

14 października 2009 roku podpisano list intencyjny pomiędzy INFO-TV-FM a spółką Cyfrowy Polsat. Podpisanie Listu Intencyjnego związane jest z budową telewizji mobilnej w standardzie DVB-H na terenie Polski.
Cyfrowy Polsat jest zainteresowany i rozważa możliwość wykorzystania hurtowej oferty INFO-TV-FM w ramach świadczonych przez siebie usług detalicznych strony określiły w Liście Intencyjnym zasady współpracy w zakresie wdrożenia programu pilotażowego , którego wynikiem ma być dokładne określenie potencjału rynkowego związanego z usługami telewizji mobilnej a po otrzymaniu wyników pilotażu podjęcie decyzji w zakresie dalszej współpracy.

W liście intencyjnym strony ustaliły, iż po przeprowadzeniu pilotażu podejmą decyzję o ewentualnym przystąpieniu do negocjacji dotyczących możliwości podpisania umowy na korzystanie z oferty hurtowej. Zgodnie z postanowieniami stron, list Intencyjny stanowi wyłącznie wyraz rozważania przez strony ewentualnej współpracy i nie pociąga za sobą zobowiązania do współpracy. W przypadku braku porozumienia w zakresie negocjowanych warunków współpracy i nie zawarcia umowy w terminie 6 miesięcy od zakończenia piotażu deklaracje Stron wygasają.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: