Jest wielka afera z systemem informatycznym Plusa - operator zrywa umowę z Huawei

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Operator zrywa umowę z Huawei

Cyfrowy Polsat przekazał 27 listopada 2019 roku spółce Huawei Polska oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 roku dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju.

 

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy.

Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego.

 

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia oświadczenia jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia).

 

Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: