Czterech członków zarządu Orange ma nowe kadencje

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Czterech członków zarządu Orange ma nowe kadencje

Julien Ducarroz, Jacek Kunicki, Maciej Nowohoński oraz Jacek Kowalski zostali powołani na kolejne kadencje do zarządu Orange Polska (przed upływem obecnej kadencji).

Zgodnie ze statutem spółki kadencja członka zarządu trwa trzy lata obliczane w ten sposób, że upływa ona z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Julien Ducarroz (ur.1975) jest prezesem Orange Polska od 1 września 2020. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prezesa Orange Moldova.

Julien Ducarroz dołączył do Grupy Orange w 2002 r., rozpoczynając karierę zawodową w Pionie Międzynarodowym. Kontynuował ją w Londynie jako dyrektor ds. business intelligence i marketingu wartości Grupy Orange (2003-2004), a później jako zastępca dyrektora ds. marketingu w Orange Nederland (2006-2007). W 2007 r. dołączył do Orange Romania jako dyrektor strategii, a od maja 2009 r. do maja 2016 r. kierował sprzedażą, marketingiem oraz komunikacją marketingową jako Członek Zarządu ds. sprzedaży.

Jacek Kunicki (ur. 1979) jest związany z Orange Polska od 2003 r.

W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Od 31 marca 2020 r. Jacek Kunicki pełnił funkcję CFO, jako Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów, a od 21 lipca 2020 r. jako Członek Zarządu ds. Finansów.

Maciej Nowohoński (ur. 1973) jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości (wcześniej ds. Finansów od marca 2014 roku).

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. Pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. W tym, w szczególności funkcję Członka Zarządu ds. Finansów Grupy Orange Polska w latach 2014-2020. W latach 2020 i 2021 odpowiadał za utworzenie i uruchomienie hurtowego operatora Światłowód Inwestycje. Wcześniej, w latach 2010-2011 Maciej zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel, natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Od stycznia 2020 r. odpowiada w Zarządzie Orange Polska za rynek klientów operatorów i sprzedaż nieruchomości.

Jacek Kowalski (ur. 1964) od stycznia 2011 r. jest na stanowisku Członka Zarządu ds. Human Capital w Orange Polska.

Wcześniej, od 2009 roku piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) ds. Zasobów Ludzkich. Swoją karierę w Grupie rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu. Od 2005 r. był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: