Darmowy roaming przedłużony - będzie miał lepszą jakość

Newsy
Opinie: 0
Darmowy roaming przedłużony - będzie miał lepszą jakość

Rada UE zatwierdziła w tym tygodniu przedłużenie do 2032 r. roamingu na warunkach krajowych. Wcześniej zgodził się na to Parlament Europejski.

Obecne rozporządzenie w tej sprawie wygaśnie 30 czerwca 2022 r.

Zmienione rozporządzenie roamingowe dostosowuje maksymalne ceny hurtowe, tak by świadczenie detalicznych usług roamingu po cenach krajowych było opłacalne dla operatorów w całej UE.

Akt zwiększa przejrzystość co do usług, które mogą podlegać dodatkowym kosztom, a także ochroni klientów przed wysokimi rachunkami wynikającymi z nieświadomego korzystania z roamingu za pośrednictwem nienaziemnych sieci komórkowych podczas podróży promem czy samolotem.

Kontynuowana będzie polityka uczciwego korzystania, która ma zapobiegać stałemu korzystaniu z roamingu.

Zmienione rozporządzenie obejmuje także środki mające zapewnić zadowolenie klientów, jeśli chodzi o jakość usług i dostęp do numerów alarmowych.

Mimo że dostawcy usług roamingu nie sprawują kontroli nad sieciami odwiedzanymi, świadczone usługi roamingu podlegają umowie o hurtowym dostępie do usług roamingu zawartej z operatorem sieci odwiedzanej. Dlatego też, aby klienci korzystający z roamingu mieli możliwość skorzystania z tej usługi, dostawcy usług roamingu powinni poinformować swoich klientów w umowie detalicznej, w jasny sposób, w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym. Dostawcy usług roamingu powinni również wyjaśnić, w miarę możliwości, w jaki sposób inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na jakość usług, tj. szybkość, opóźnienia i dostępność usług roamingu, ze względu na dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia. Taka umowa detaliczna powinna również zawierać jasne i zrozumiałe informacje na temat procedury składania skarg, która jest dostępna w przypadkach, gdy jakość usług nie odpowiada warunkom umowy detalicznej. Dostawca usług roamingu powinien rozpatrywać odnośne skargi w sposób terminowy i skuteczny.

Użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość korzystania w roamingu z takiej samej jakości usług, co w przypadku usług krajowych. Obowiązek udzielania hurtowego dostępu do usług roamingu powinien zatem zapewnić, aby podmioty ubiegające się o dostęp mogły powielać usługi detaliczne oferowane na rynku krajowym, chyba że operatorzy sieci odwiedzanej, do których zwrócono się z wnioskiem o udzielenie dostępu, wykażą, że jest to technicznie niewykonalne.

Po podpisaniu przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: