Decyzja w sprawie upadłości Szeptela odsunięta w czasie

Newsy
Żródło: Szeptel
Opinie: 16

Sąd Gospodarczy w Łomży nie rozpatrzył dziś wniosku Banku PKO w Warszawie o ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego SZEPTEL.
Podczas rozprawy wierzyciel podtrzymał swoje żądanie, a dłużnik wnioskował o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedstawiając stosowne argumenty. Sąd zobowiązał dłużnika do przesłania w terminie 7 dni dodatkowych informacji. Sąd poinformował strony, że decyzję w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości podejmie po otrzymaniu w/w informacji na posiedzeniu niejawnym.

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: