Deutsche Telekom chce przejąć Erę

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 3

Zarząd Elektrim S.A. poinformował, że otrzymał ofertę od Deutsche Telekom AG z z propozycją całościowej restrukturyzacji stosunków pomiędzy wspólnikami w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Transakcje, w przypadku ich zaakceptowania i wdrożenia, prowadziłyby, w szczególności, do:

  • podwyższenia kapitału zakładowego PTC poprzez, między innymi, wniesienie aportem przez Elektrim SA udziałów lub akcji
    posiadanych w następujących spółkach telekomunikacyjnych: RST El-Net SA, Elektrim TV-Tel Sp. z o.o., Telefonia Regionalna Sp. z o.o., Polish Phonesat Sp. z o.o., Elektrim Online Sp. z o.o. oraz Easy Net S.A.;

  • nabycia przez osobę trzecią od Elektrim SA udziałów w PTC stanowiących 3,45% w tak podwyższonym kapitale zakładowym PTC, za cenę odpowiadającą 400.000.000 USD, przy czym Deutsche Telekom AG miałby prawo nabycia tych udziałów po dniu 1 lipca 2003 r.;

  • przekształcenia PTC w spółkę akcyjną i, następnie, wprowadzenia akcji PTC do publicznego obrotu; oraz

  • zakończenia postępowań arbitrażowych toczących się przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażu przy Austriackiej Federalnej
    Izbie Handlowej pomiędzy podmiotami z grupy Deutsche Telekom AG a Elektrim S.A., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz innymi pozwanymi.

Oferta wymaga aby do godz. 17:00 w dniu 11 maja 2001 r., Elektrim S.A. przyznał Deutsche Telekom wyłączność do dnia 30
czerwca 2001 r.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: