Dialog ma 95.6 tys. łączy szerokopasmowych

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 5
Opinie: 5

W drugim kwartale 2007 r. DIALOG osiągnął następujące wyniki:

Przychody ze sprzedaży 121 923 tys. zł,
Zysk z działalności operacyjnej 18 314 tys. zł,
EBITDA 43 293 tys. zł,
Zysk netto 16 638 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą strategią i biznes planem DIALOG-u, spółka przewiduje w najbliższym czasie wdrożenie szeregu projektów inwestycyjnych i kontynuację projektów rozpoczętych w 2006 roku, które mają na celu przyczynić się do zwiększenia przychodów i rozszerzenia obszaru działalności spółki, a także do poprawy jej rentowności. Dzięki podpisanej z TP S.A. umowie, spółka rozpoczęła sprzedaż usługi poza obszarem swojej sieci, tj. przy wykorzystaniu sieci operatora dominującego. Spółka rozszerza również sprzedaż usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na koniec czerwca 2007 roku spółka obsługiwała 95,6 tys. abonentów tej usługi.
Silna konkurencja operatorów komórkowych powoduje, że DIALOG podobnie jak inni operatorzy usług stacjonarnych odnotowuje spadek liczby abonentów usług głosowych. Na koniec czerwca 2007 roku spółka posiadała 406 tys. linii dzwoniących netto, czyli o 9 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. W I półroczu 2007 roku spółka rozpoczęła sprzedaż usług abonamentów głosowych jako operator korzystający z sieci TP (na bazie tzw. umowy WLR) co umożliwi jej wzrost przychodów z usług głosowych.

Wyniki spółki

Uzyskane przychody w dwóch kwartałach 2007 roku wyniosły 241 793 tys. zł. (wobec 250 246 tys. zł w analogicznym okresie 2006 roku – spadek o 3 %). Spadek przychodów jest spowodowany obniżeniem cen za usługi oraz zmniejszaniem się bazy klientów. Spadek przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów związanych z pozyskiwaniem klientów oraz kosztów wdrażania nowych usług spowodowały, że spółka osiągnęła niższy wynik na działalności operacyjnej, który wyniósł 25 369 tys. zł (wobec 35 598 tys. zł w dwóch pierwszych kwartałach 2006 roku). Wynik EBITDA nieznacznie się zmniejszył i wyniósł 74 269 tys. zł (wobec 80 500 tys. zł w analogicznym okresie 2006 roku). Wynik netto spółki za okres dwóch kwartałów 2007 roku wyniósł 22 327 tys. zł.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: