Dług Polaków za kablówkę i telewizję satelitarną - ponad 143 mln zł na koniec września

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Długi Polaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny

Długi Polaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny przez rok niemal się podwoiły i przekraczają już 143 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Z danych rejestru na koniec września br. przeciętny dłużnik kablówki czy też platformy cyfrowej miał 1987 zł zaległości. Przez rok kwota ta wzrosła o 481 zł.

W 11 województwach jest to już nawet ponad 2000 zł na osobę. Najwyższe zaległości mają mieszkańcy województwa wielkopolskiego – 2270 zł, zaś najniższe podlaskiego – 1890 zł.

Suma zaległości Polaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną, przez rok wzrosła niemal dwukrotnie z 78,5 mln zł do ponad 143,2 mln zł. 

Najwyższe łączne zaległości i najwięcej telewizyjnych dłużników przypada na Górny Śląsk – 19,5 mln zł i 9,3 tys. osób, następny jest Dolny Śląsk – 18,1 mln zł i 9 tys. dłużników oraz Mazowsze – 17,5 mln zł należących do niemal 9 tys. niepłacących. Kolejne regiony to Wielkopolska, Łódzkie i Pomorze.

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

W sumie w BIG InfoMonitor znajduje się obecnie już 72 110 telewidzów niepłacących rachunków. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 29 099 (67 proc.). Częściej nie płacą panowie.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, poza niepłacącymi rachunków za telewizję kablową i satelitarną konsumentami, są także firmy. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 2,7 mln zł. Nie płaci 626 firm, ale liczba ta w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 119 przedsiębiorstw, natomiast w przypadku konsumentów stale rośnie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: