Do wygrania Nokia 3330

Newsy
Opinie: 0

Club Nokia zorganizował konkurs wakacyjny. Wystarczy opisać wakacyjną przygodę.  Jeśli w tle opowieści pojawi się wzmianka o telefonie Nokia to wzrasta szansa wygrania jednego z trzech telefonów Nokia 3330. Prace (mile widziane są również zdjęcia) można nadsyłać do 31 siepnia 2001 r. na adres:

e-mail: club.nokia@nokia.com.pl

lub pocztą:

Club Nokia,
skr. poczt. 56,
00-656 Warszawa 10.

Jury konkursowe wybierze trzy najciekawsze opowiadania i nagrodzi je wspomnianymi telefonami, natomiast wśród pozostałych osób, które wezmą udział w konkursie Club Nokia rozlosuje upominki. 

Listę nagrodzonych będzie opublikowana na stronach internetowych Club Nokia we wrześniu 2001 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: