Dobre wyniki Grupy MNI

Newsy
Żródło: MNI S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Grupa MNI zanotowała najwyższy w historii grupy wynik netto po czterech kwartałach 2008 r. wynoszący 30,01 mln złotych.

W IV kwartale 2008 Grupa MNI osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 71,42 mln zł oraz wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 18,55 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 12,47 mln zł a zysk netto w wysokości 14,05 mln zł.
W porównaniu do IV kwartału roku 2007 przychody wzrosły o 59%, EBIT o 97%, EBITDA o 40% oraz zysk netto o 95%. Po czterech kwartałach 2008 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 203,2 mln zł, co jest rezultatem wyższym o 14% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym samym czasie zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) osiągnął poziom 62,65 mln zł (wzrost o 22%), zysk operacyjny (EBIT) 36,19 mln zł (wzrost o 62%) a zysk netto 30,01 mln zł (wzrost o 55%).

W stosunku do roku 2007 istotnie zwiększyły się wskaźniki marży osiąganej na prowadzonej działalności. W IV kwartale 2008 roku wskaźnik marży EBIT wzrósł z 14,03% do 17,46% a wskaźnik marży zysku netto wzrósł z 16,04% do 19,67%. Po czterech kwartałach 2008 roku marża uzyskiwana na poziomie kosztów sprzedaży wzrosła z 19,72% w 2007 roku do 22,71%, na poziomie zysku operacyjnego uzyskana marża wzrosła z 12,55% do 17,81%, w zakresie EBITDA uzyskana marża osiągnęła poziom 30,83% w stosunku do 28,9% w 2007 roku i wreszcie na poziomie zysku netto marża wzrosła z 10,87% do 14,77%.

Utrzymanie, a być może nawet wzrost poziomu ARPU będzie m.in. rezultatem rozwoju oferty usług innych niż telekomunikacyjne. Od kilku miesięcy MNI Telecom oferuje swoim abonentom usługi finansowe i turystyczne, Już w najbliższych dniach dojdą do nich kolejne, w tym m.in. ubezpieczenia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: