Dofinansowanie dekodera podobno nie zdradzi, czy płacimy za abonament RTV

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Dofinansowanie dekodera podobno nie zdradzi, czy płacimy za abonament RTV

Kancelaria premiera twierdzi, że wymiana dekoderów nie m związku z abonamentem RTV i dane osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup dekodera nie będą mogły być przetwarzane na potrzeby ściągania abonamentu RTV.

 

Dane osobowe osób wnioskujących o świadczenie na zakup dekodera będą mogły być przetwarzane jedynie w celu realizacji programu dofinansowania. Ewentualne odstępstwo od nich wymagałoby zgody osoby, która dane przekazuje lub wystąpienia szczególnych sytuacji (np. związanych z bezpieczeństwem narodowym). Takie przesłanki nie są zatem spełnione w przypadku wykorzystania tych danych na cele związane z pobieraniem abonamentu.

 

Na potrzeby obsługi dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego są przetwarzane następujące dane osobowe osoby uprawnionej:

 

  • imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • numer telefonu komórkowego;
  • adres poczty elektronicznej.

 

Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: