Na poczcie można od dziś składać wnioski o dofinansowanie na dekodery DVB-T2

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Na poczcie można od dziś składać wnioski o dofinansowanie na dekodery DVB-T2

Od 21 marca br. Poczta Polska rozpoczęła kompleksową obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2. Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane przez 9 miesięcy, do 31 grudnia br. 

 

Jednorazowe wsparcie w wysokości 100 zł mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej  w ramach jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 marca 2022 roku do końca br. m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie całego kraju. Można je także składać poprzez elektroniczny formularz, dostępny na platformie gov.pl. Zgodnie z ww. ustawą, w imieniu osób uprawnionych, wniosek mogą składać także pełnomocnicy.

 

Wniosek w Poczcie Polskiej można złożyć w prosty sposób. Poniżej, krok po kroku przedstawiamy całą procedurę:

 

  • osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;
  • pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego. Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest  podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego;
  • wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu;
  • po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia – dofinansowania zakupu  telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku;
  • osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

 

Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi kod  świadczenia. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć go w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Lista sklepów, w których można kupić  odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem jest dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-sklepow.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: