Dostępowe systemy mobilne firmy Ericsson - komunikat

Newsy
Żródło: Ericsson
Opinie: 0

Ericsson zaprezentował podczas targów KST systemy mogące znaleźć zastosowanie zarówno w domu jak i w sieciach o zasięgu globalnym.

W prezentacji Ericssona przedstawione zostały dostępowe systemy mobilne, przeznaczone dla zapewnienia komunikacji na zróżnicowanych obszarach dla różnych odbiorców:

Obecnie uwaga wszystkich skupiona jest na technologii UMTS, która przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb przede wszystkim użytkowników będących w ruchu. W czasie prezentacji omówione zostały aplikacje związane z technologią UMTS, takie jak: przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym, gry interaktywne, aplikacje oparte na pozycjonowaniu oraz wiele innych aplikacji, których zastosowanie, w oparciu o technologie trzeciej generacji, ułatwi komunikowanie się i dostęp do informacji użytkownikom prywatnym i biznesowym.

Przedstawiona została również rodzina stacji bazowych dla systemu UMTS: RBS 3000 Family oraz sterowniki stacji bazowych RNC.
Produkty zostały tak dobrane i zaprojektowane, aby uzupełniały się nawzajem. W ten sposób każdy operator, zarówno duży jak i mały, korzystając z produktów firmy Ericsson, może zbudować swoją sieć oraz może mieć pewność, że jest przygotowany na jej rozbudowę i modernizację przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Podczas prezentacji Ericssona omówiono rozwiązania oferujące komunikację w domu, oparte na technologii Bluetooth:

BLIP (Bluetooth Local Infotainment Point) - urządzenie dające posiadaczowi telefonu lub przenośnego komputera bezpłatny dostęp do lokalnych informacji oraz Internetu.

Koncepcję Mobile @ Home opierającą się na połączeniu technologii mobilnej z sieciami stałymi i umożliwiającą szybkie wprowadzanie usług sieci 2.5G/3G w miejscach gdzie jeszcze nie ma dostępu radiowego lub w miejscach, gdzie budowa infrastruktury stacji bazowych będzie nieekonomiczna.

Web Screen H610 - przenośne urządzenie umożliwiające szybki i wygodny dostęp do Internetu (przeglądarka internetowa, poczta głosowa, poczta elektroniczna) oraz dodatkowo zapewniające funkcje notatnika i kalendarza.

Radio stereofoniczne H100, umożliwiające odbiór tysięcy stacji z całego świata, dających dostęp do swych programów poprzez Internet.

Ericsson zaprezentował również rozwiązania pozwalające operatorom na obniżenie kosztów tworzenia sieci telekomunikacyjnych:

Omówiono także koncepcję operatora wirtualnego, który nie musi posiadać licencji - korzysta bowiem z sieci istniejącego operatora, używając jego infrastruktury do obsługi swoich klientów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: