Drei i T-Mobile mogą współdzielić sieć 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Drei i T-Mobile mogą współdzielić sieć 5G

Austriacki regulator zatwierdził współpracę infrastrukturalną między Drei i Magenta (Hutchison Drei Austria GmbH, T-Mobile Austria GmbH).

Od końca ubiegłego roku Drei i Magenta mogą współpracować przy rozbudowie swoich sieci 5G i do pewnego stopnia współdzielić aktywne komponenty sieciowe. Organ regulacyjny TKK wydał zgodę w tym zakresie pod koniec zeszłego roku.

Austria jest w dużej mierze pokryta trzema niezależnymi sieciami komórkowymi. Jednak dalsza rozbudowa sieci wiąże się z wysokimi kosztami. W przypadku tej współpracy, wspólne korzystanie z komponentów infrastruktury tworzy zatem sytuację korzystną dla obu stron: użytkownicy korzystają z szybszej rozbudowy sieci i lepszego świadczenia usług mobilnych, a dostawcy usług mobilnych mogą realizować synergie kosztowe.

Austriacka ustawa o telekomunikacji stanowi, że współpraca dotycząca aktywnych komponentów sieciowych dla usług komunikacji mobilnej musi zostać przedłożona do zatwierdzenia przez regulatora. Drei i Magenta jako pierwsze skorzystały z tej procedury i zgłosiły zamiar współpracy w zakresie wykorzystania aktywnych komponentów sieci w kwietniu 2023 roku.

W ramach procedury przeglądu należy również uzyskać oświadczenia Federalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Federalnego Prokuratora Kartelowego. Urzędy zobowiązały operatorów, aby korzyści ze współpracy zostały przeniesione także na wirtualnych operatorów sieci komórkowych (MVNO).

Współpraca tych dwóch operatorów ogranicza się przede wszystkim do obszarów, na których w okresie jej trwania należy spodziewać się jedynie nieznacznej konkurencji infrastrukturalnej. W związku z tym nie dojdzie do znaczącego ograniczenia konkurencji infrastrukturalnej.

Ponieważ współpraca przewiduje również łączenie zasobów częstotliwości w niektórych lokalizacjach, wymagane było dodatkowe zezwolenie na przekazanie częstotliwości.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: