Elektrim wygrywa w Trybunale Arbitrażowym

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 7

Elektrim otrzymał przez swoich pełnomocników w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu w sprawie DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH ("DT Mobil") przeciwko Elektrimowi, Kulczyk Holding, TUiR Warta, BRE Bank i Drugiemu Polskiemu Funduszowi Rozwoju-BRE częściowe orzeczenie (partial award) w sprawie.

W orzeczeniu Trybunał Arbitrażowy odrzucił w całości roszczenia podnoszone przez DT Mobil oraz powództwo wzajemne Elektrim. Rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania będzie przedmiotem dalszego orzeczenia.

W postępowaniu DT Mobil kwestionowało skuteczność nabycia przez Elektrim 14 728 udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej dokonanego 26 sierpnia 1999 roku i podnosiło roszczenia odszkodowawcze. DT Mobil także domagało się uznania że Elektrim istotnie naruszył Umowę Wspólników PTC, co umożliwiłoby DT Mobil skorzystanie z opcji nabycia wszystkich udziałów Elektrimu w PTC po cenie opcji przewidzianej w Umowie Wspólników PTC.

W powództwie wzajemnym Elektrim podnosił roszczenia odszkodowawcze i domagał się uznania, że DT Mobil istotnie naruszyło Umowę Wspólników PTC, co uprawniałoby Elektrim do nabycia wszystkich udziałów posiadanych przez DT Mobil w PTC po cenie opcji przewidzianej w Umowie Wspólników PTC.

Korzystne dla Elektrim orzeczenie Trybunału Arbitrażowego stanowi potwierdzenie, że nabycie udziałów w PTC od Kulczyk Holding, Warty, BRE Banku i Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju BRE w sierpniu 1999 r. było zgodne z prawem i w pełni skuteczne.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: