Elektrim zapłaci PenneCom

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 1

Zarząd Spółki Elektrim S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2001 r. otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w sprawie z powództwa wytoczonego przez PenneCom B.V. z siedzibą w Holandii przeciwko Elektrim S.A. w dniu 2 sierpnia 1999 r. (RB 226/99).
Powództwo arbitrażowe PenneCom B.V. dotyczyło umowy nabycia przez Elektrim S.A. od PenneCom B.V. 100% udziałów spółki Telefonia Pilicka Sp. z o.o. zawartej w dniu 8 kwietnia 1999 roku. PenneCom B.V. domagał się nakazania spełnienia przez Elektrim S.A. świadczenia określonego w umowie tzn. zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży udziałów albo, alternatywnie, zapłaty odszkodowania i innych świadczeń w łącznej wysokości przekraczającej 150 mln USD.
Sąd Arbitrażowy uznał częściowo roszczenie PenneCom B.V. i zasądził, co następuje:
- zapłatę przez Elektrim S.A. na rzecz PenneCom B.V. kwoty 22.986.945 USD wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie od dnia 1 sierpnia 1999 r. tytułem odszkodowania za nie zawarcie przez Elektrim S.A. umowy sprzedaży udziałów spółki Telefonia Pilicka Sp. z o.o.
- zapłatę przez Elektrim S.A. kosztów arbitrażu, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzenia arbitrów w łącznej kwocie 735.000 USD
- zapłatę przez Elektrim S.A. na rzecz PenneCom B.V. kwoty 2.000.000 USD tytułem zwrotu części kosztów obsługi prawnej poniesionych przez PenneCom B.V.
Wszystkie pozostałe żądania PenneCom B.V. zostały oddalone. Sąd oddalił także powództwo wzajemne Elektrim S.A. Zasądzona kwota odszkodowania stanowi około 1/7 części odszkodowania i innych roszczeń, których dochodziła strona powodowa. Prawnicy Elektrim S.A. analizują uzasadnienie wyroku arbitrażowego.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: