Elektrim zawarł porozumienie z obligatariuszami

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 10

Zarząd Elektrim S.A. zawarł porozumienie wstępne z posiadaczami obligacji wymiennych wyemitowaych przez Elektrim Finance B.V. w kwocie 440 mln Euro z terminem wykupu w 2004 r. Obligatariuszy reprezentował komitet powołany przez posiadaczy obligacji wymiennych, którzy łącznie posiadają około 50% ogólnej nominalnej kwoty obligacji. Porozumienie dotyczy kompleksowej restrukturyzacji obligacji wymiennych. 

Elektrim od szeregu miesięcy prowadził rozmowy z posiadaczami obligacji. W wyniku tych rozmów osiągnięto porozumienie, które zakłada wyemitowanie nowych obligacji (Obligacje Zrestrukturyzowane), które zastępują dotychczasową emisję obligacji z 1999 r. na następujących warunkach: 

 • Płatność kwoty 200 mln Euro zostanie dokonana do dnia 15 czerwca 2002 r. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę należnych odsetek i wykup części Obligacji Zrestrukturyzowanych. Po dokonaniu pierwszej płatności przewiduje się, że do spłaty pozostaną Obligacje Zrestrukturyzowane o wartości nominalnej ok. 274,1 mln Euro. 

 • Dalszy harmonogram spłat uzależniony jest od pozyskiwania przez Elektrim środków finansowych, przy czym zakłada się, że środki będą pochodzić z upłynnienia niektórych aktywów Elektrim S.A. oraz z kredytów. Porozumienie przewiduje, że następna rata płatności w wysokości 100 mln Euro, przypadnie na dzień 15.12.2002 r. Po tej dacie przewiduje się, że do spłaty pozostaną Obligacje Zrestrukturyzowane o wartości nominalnej ok. 189 mln Euro. W przypadku pozyskania środków finansowych Elektrim będzie w każdym momencie miał prawo do wcześniejszego wykupu obligacji z zachowaniem 30 dniowego terminu powiadomienia o planowanym wykupie. 

 • Kupon odsetkowy przypadający do zapłaty w dniu 15.06.2002 będzie oprocentowany w wysokości 7% rocznie. Kupon odsetkowy od pozostałej po tej dacie części obligacji wyniesie 3,75% rocznie i będzie płatny w okresach półrocznych. 

 • Cena obligacji, które zostaną wykupione w dniu 15 czerwca 2002 r. wyniesie 111,3 %, co jest zgodne z obecnymi warunkami dotyczącymi wykupu obligacji wymiennych na ten dzień. Po tej dacie cena wykupu będzie wzrastała według kapitalizowanej stawki 11,25% rocznie (accretion), co stanowi wzrost w porównaniu z dotychczas obowiązującą stawką, która wynosiła 4%. 

 • Obligacje będą zabezpieczone na udziałach jakie Elektrim S.A. posiada w spółce Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz na innych aktywach Elektrim S.A. na równych zasadach i w sposób proporcjonalny do kredytów pozyskiwanych przez Elektrim na spłatę Obligacji Zrestrukturyzowanych oraz na bieżącą działalność i wykonanie zobowiązań, w szczególności dotyczących inwestycji PAK. Zastaw będzie zwalniany proporcjonalnie do spłaty obligacji i kredytów. 

 • Ostateczny termin wykupu obligacji zostaje przedłużony do lipca 2005 r. (poprzednia data wykupu to czerwiec 2004 r.). 

 • Porozumienie nie przewiduje możliwości zamiany Obligacji Zrestrukturyzowanych na akcje Elektrim S.A. 

 • Przewiduje się sfinansowanie pierwszej płatności ze środków posiadanych obecnie przez spółkę oraz z kredytu konsorcjalnego z BRE Bank S.A. na kwotę 100 mln Euro. Jeżeli środki uzyskane z upłynnienia aktywów w roku bieżącym nie będą wystarczające, zakłada się sfinansowanie obligatoryjnego wykupu w grudniu 2002 r. w kwocie 100 mln Euro dodatkowym kredytem. 

Porozumienie zakłada uzyskanie przez Elektrim kredytu klasy senior z BRE Bank S.A. umożliwiającego Elektrimowi dotrzymanie harmonogramu spłat. Kredyt zabezpieczony będzie na aktywach Elektrimu proporcjonalnie i w taki sam sposób jak zabezpieczone będą Obligacje Zrestrukturyzowane. 

Podpisując porozumienie Elektrim S.A. zastrzegł, że wejście w życie porozumienia zależy od uzyskania wiążącej oferty kredytowej BRE Bank S.A. W szczególności konieczne jest spełnienie warunku utrzymania równego poziomu zabezpieczenia kredytu z BRE Banku i Obligacji Zrestrukturyzowanych. W ocenie Zarządu Elektrimu udostępnienie przez BRE Bank środków finansowych uzależnione jest od rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego w Wiedniu w przedmiocie wniosku Deutsche Telecom o uznanie, że Elektrim nie jest zdolny do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych (economic impairement). 

Porozumienie podlega prawu angielskiemu i wchodzi w życie po ostatecznym zatwierdzeniu przez strony przygotowywanych dokumentów oraz pod warunkiem zatwierdzenia porozumienia przez formalne zgromadzenie obligatariuszy. 

Strony prowadzą intensywne prace nad uzgodnieniem dokumentacji prawnej oraz szczegółów i harmonogramu dalszych działań.

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  sluger pisze: 2002-05-13 15:15
  To Elektrim jeszcze żyje ?
  0
 • Users Avatars Mini
  jacula2 pisze: 2002-05-13 15:32
  żyje......żyje.a jakże mogłoby być inaczej......Trocheę ludzi "dobrze zorientowanych" wzbogaciło sie na wachaniach akcji spółki :PPPP ......................c'est la vie
  0
 • Users Avatars Mini
  jacula2 pisze: 2002-05-13 15:41
  wczoraj...... ELEKTRIM: Elektrim na skraju bankructwa - czy tak musiało się stać? -prasa a dzis...... ELEKTRIM(ELE) notowania ciągłe 3,85 3,97 (3 340) +16,8% 11:04 ......polska to piękny kraj :
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-05-13 17:09
  He, he *** jacula2 *** czyżbyś się "napchał" elka wczoraj ... ? Pamiętaj chwile szczęścia są miłe, ale mogą trwać krótko ... a kto jak kto, ale ELEK to tylko bankrut z nadziejami ... , a dokładniej z BRE-Kostrzewą, który chce go choć trochę wybronić i zarobić oczywiście ... co urosło nad podziw dobrze - lepiej sprzedać ... teraz kupują ... leszcze ... jeszcze ... trochę paniki, przetrzymają - potrzymają, a sprzedadzą kiedy już trochę spadnie ... Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  jacula2 pisze: 2002-05-13 17:25
  PZ .....ELE to za śliska piłka.......zgadza się że to bankrut ale to szkoda......kolejna Polska duża firma na skraju bankructwa......to nie może wróżyć nic dobrego polskiemu rynkowi pracy.........Za to Warszawka może być spokojna........oni żyją innym życiem i mają resztę kraju głęboko w d.........
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-05-13 18:30
  jacula2 - a niby jak moglo byc inaczej? - kazda ruch, plota na tych wysokosciach to konkretne pieniadze dla wtajemniczonych... Sam bym tak chcial! Co do warszawki - a wpadnij pomieszkac to Ci sie pewnie optyka zmieni - mi sie zmienila dobrych 20 lat temu... pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-05-13 19:11
  no i bardzo dobrze moze jakos przezyja
  0
 • Users Avatars Mini
  jacula2 pisze: 2002-05-13 19:13
  wapsky nie gaday...jak bys pomieszkal w kielcach toby ci sie optyka rozstroila.....ale takie sa prawa duzych miast i malych miasteczek takich jak kielce. Tu w kielcach to mozna na weekendy przyjezdzac. ale nie zyc i pracowac :(
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-05-13 22:36
  No i coim to ma dać? Przedłużą egzystencję o kilka miesięcy i już
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-05-15 12:19
  I tak nikt raczej nie wrozy dobrego i dlugiego zywota tej firmie! Sa to tylo ruchy agonalne, ktore i tak nie doprowadza do poprawy sytuacji firmy!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: