Grupa Polsat Plus od dawna oszczędza energię, ale za sieć komórkową odpowiada już wyłącznie Cellnex

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Polsat od dawna oszczędza energię - za sieć komórkową odpowiada już wyłącznie Cellnex

Dział PR sieci PLUS przedstawił nam szczegóły dotyczące wdrożonych działań, którym celem jest oszczędzania energii w Grupie Polsat Plus.

 

Metody oszczędzania i ograniczania zużycia energii stosowane przez Plusa i inne spółki z Grupy można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym są metody dotyczące zużycia energii przez technologię i na potrzeby zapewnienia właściwego środowiska pracy urządzeń technologicznych – serwerów, urządzeń teletechnicznych. W tym zakresie stosowane są:

1.       kompensacja mocy biernej polegająca na takim prowadzeniu ruchu elektroenergetycznego obiektów, aby nie generować strat energii o charakterze pojemnościowy lub indukcyjnym, które nadmiernie obciążają siec elektroenergetyczną i generują dodatkowe koszty,

2.       ograniczenie zużycia poprzez wyłączenie nieaktywnych urządzeń technologicznych oraz klimatyzacyjnych,

3.       dostosowywanie mocy urządzeń klimatyzacyjnych do wymagań środowiskowych – temperaturowych i wilgotności dla sprzętu technologicznego z zachowaniem warunku dopuszczalnej odchyłki parametrów tj. nie utrzymywanie parametrów „w punkt” tylko w kreślonym zakresie,

4.       stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących opcje freecoolingu tj. wykorzystanie zimnego powietrza zewnętrznego do pośredniego chłodzenia pomieszczeń ze sprzętem technologicznym (oszczędność polega na braku konieczności załączania układów sprężarkowych zużywających energie elektryczną),

5.       stosowanie układów odzysku ciepła w instalacjach chłodzenia technologii i wykorzystanie do ogrzewania powietrza na potrzeby wentylacji pomieszczeń technologicznych i biurowych,

6.       w przypadku wymiany urządzeń klimatyzacyjnych, zasilania bezprzerwowego stosowanie urządzeń o wysokim (dostępnym na rynku) współczynniku sprawności energetycznej,

7.       zastosowaniu układów wyłączania oświetlenia pomieszczeń technologicznych ograniczone do strefy pracy ludzi.

 

Druga kategoria, to metody dotyczące zużycia energii przez powierzchnie biurowe na potrzeby zapewnienia właściwego środowiska pracy ludzi. Nasze działania w tym zakresie to:

1.       stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych typu „pompa ciepła” pozwalających wykorzystanie ciepła z powietrza zewnętrznego,

2.       stosowanie układów odzysku ciepła w układach wentylacyjnych,

3.       regulacja parametrów i ilości powietrza systemów wentylacyjnych w ciągu godzin pracy i po godzinach pracy,

4.       wyłączanie urządzeń nadmiarowych i obsługujących pomieszczenia nieużytkowane,

5.       kontrola otwarcia okien w czasie występowania upałów, aby dodatkowo nie obciąć klimatyzacji,

6.       zastosowaniu układów wyłączania oświetlenia po godzinach pracy,

7.       zastosowanie wyłączników czasowych w toaletach,

8.       stosowanie sprawnego, energooszczędnego sprzętu AGD,

9.       zastosowanie instalacji fotowoltaicznych i włączanie ich bezpośrednio do rozdzielnic obsługujących pomieszczenia biurowe.

 

Wspomniane wyżej działania są od lat wdrażane w każdym z obiektów i kryzys energetyczny, który jest obecnie zapowiadany, nie ma na nie wpływu. W realizowanych inwestycjach standardem stał się już montaż elektrowni fotowoltaicznych, a jeżeli tylko istnieje taka możliwość (wolna przestrzeń na dachu lub w otoczeniu budynku) to w systemy te wyposażane są również budynki już wcześniej wybudowane. Standardem, zarówno we własnych, jak i wynajmowanych obiektach biurowych jest także używanie energooszczędnych źródeł świata oraz automatyczne sterowanie oświetleniem użytkowym wewnątrz i na zewnątrz obiektów poprzez zegary czasowe oraz czujniki zmierzchowe.

 

W grudniu 2021 roku ogłoszona została Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus. Jednym z jej założeń jest produkcja taniej, czystej, zielonej energii elektrycznej i zeroemisyjnego, zielonego wodoru oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. W ramach działań w tym obszarze razem z ZE PAK prowadzone są intensywne działania, których celem jest szybkie uruchomienie produkcji czystej energii i zielonego wodoru. Grupa od paru lat korzysta z odnawialnych źródeł energii, które stanowią obecnie ponad 60% zużywanej energii, a docelowo GP zamierza wyprodukować 100% zielonej energii na własne potrzeby.

 

Obecnie wszystkie kwestie związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury, technicznymi aspektami działania samej sieci komórkowej są już w gestii spółek Cellnex Poland i  Towerlink Poland  i Plus się nimi nie zajmuje.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: