Era dzierżawi światłowód od Hawe

Newsy
Żródło: HAWE S.A.
Opinie: 0

PBT Hawe zawarł umowę długoterminowej dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej z Polską Telefonią Cyfrową.

Podstawowe warunki umowy:
Długoletnia dzierżawa jednej pary włókien światłowodowych w relacji Sochaczew - Poznań - Gorzów Wielkopolski - Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdańsk na okres 20 lat. Łączna długość przedmiotowej pary włókien wynosi 1.029 kilometrów. Wartość umowy: 21,6 mln zł (netto). Płatność początkowa wyniesie 8,0 mln zł (netto). Pozostała część będzie płatna w miesięcznym czynszu dzierżawnym przez okres 20 lat. Stawka czynszu będzie indeksowana według stopy procentowej WIBOR1M.

Istotne warunki dodatkowe:
Po upływie 20 lat PTC będzie mogła nabyć przedmiot dzierżawy za równowartość 1% wartości początkowej.

Opłaty serwisowe na rzecz PBT Hawe za konserwację i nadzór techniczny będą wynosiły ok. 72 tys. zł (netto) rocznie, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

W okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy PBT Hawe i PTC zawarte zostały 43 umowy na prace projektowe i budowlane o łącznej wartości 4,0 mln zł (netto).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: