Era już ma decyzję UKE o MTR

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

22 października 2008 r. prezes UKE wydał dla Ery decyzję w sprawie dostosowania opłat z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej PTC.

W decyzji tej Prezes UKE nałożył na PTC następujące obowiązki:

1. dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej (zwanej dalej MTR - Mobile Terminatioin Rates) do poziomu 0,1677 zł/minutę, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Okres obowiązywania Od 01/01/2009
do 30/06/2009
Od 01/07/2009
Wysokość stawki MTR [zł/min.] 0,2162 0,1677

2. corocznego przedstawiania Prezesowi UKE uzasadnienia wysokości opłat MTR w oparciu o ponoszone koszty, na podstawie danych za ostatni zakończony rok obrotowy, nie później niż w terminie stu dwudziestu (120) dni kalendarzowych od zakończenia w/w roku.

Przedmiotowej decyzji Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Podobne decyzji o dostosowaniu opłat z tytułu MTR zostały 30 września 2008 r. wydane przez Prezesa UKE dla spółek: Polkomtel i PTK Centertel.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: