Era przedłużyła promocję "12 miesięczny kontrakt"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 37

Regulamin promocji "12 miesięczny kontrakt" w sieci Era:

I. Opis oferty 

1. W okresie od 15.05.2003 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2003 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH PUNKTACH SPRZEDAŻY SIECI ERA: 

PROMOCYJNE ZESTAWY DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH PUNKTACH SPRZEDAŻY SIECI ERA: 
Numer zestawu Model aparatu telefonicznego Cena* netto aparatu
1 Motorola T190 29
2 Alcatel 311 49
3 Alcatel 512 49
4 Siemens MT50 99
5 Nokia 3410 99
6 Alcatel 715 149
7 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model: AX 1100 149

DODATKOWO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE PROMOCYJNE ZESTAWY: 

PROMOCYJNE ZESTAWY dostępne w autoryzowanych punktach sprzedaży 
Numer zestawu Model aparatu telefonicznego Cena* netto aparatu
1 Alcatel 302 1
2 Ericsson R310s 1
3 Ericsson R320s 1
4 Ericsson t20e 1
5 Ericsson t20s 1
6 Ericsson t28s 1
7 Motorola L7089 1
8 Motorola P7389 1
9 Panasonic GD90 1
10 Philips Azalis 288 1
11 Philips Ozeo 1
12 Siemens C35i 1
13 Mitsubishi Eclipse XL 29
14 Motorola T250 29
15 Siemens C45 29
16 Siemens M35i 29
17 Alcatel 501 49
18 Alcatel 511 49
19 Nokia 3310 49
20 Sony CMD J-5 (Wap) 49
21 Nokia 3330 69
22 Samsung R200/210s 69
23 Ericsson T65 99
24 Motorola T192 99
25 Motorola v3670 99
26 Motorola v50L 99
27 Nokia 5510 99
28 Sagem MY3036 99
29 Ericsson T39m 199

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 


2. Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

3. W promocji dostępne są Nowe Taryfy: Nowe Taryfy Moja:

 • Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP 

 • Nowe Taryfy TAKAjakTY: TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L. 

4. PROMOCYJNA TARYFA TAKAjakTY S: 

 1. Promocyjna taryfa może być aktywowana tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych sieci Era oraz autoryzowanych punktach sprzedaży). 

 2. Klient może korzystać z promocyjnej taryfy w czasie całego okresu obowiązywania Umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt c. 

 3. W wypadku zmiany promocyjnej taryfy na inną taryfę oferowaną przez PTC, Abonent traci bezpowrotnie możliwość ponownego posiadania taryfy promocyjnej. 

 4. Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnej taryfy. 

 5. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy promocyjnej na taryfę obowiązującą w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych po upływie 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

II. Postanowienia ogólne 

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a autoryzowanym dealerem sieci Era. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł. brutto). 

 4. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych lub sklepach firmowych sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez operatora 

III. Warunki oferty 

 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 zł. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 zł. 

 2. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwunastu pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

 3. Abonent przyjmuje na siebie: 

  3.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
  3.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem. 

   

 4. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 3.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 2 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

 5. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania. 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową. 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 6 i ppkt 6.1. 

 6. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwunastu pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  6.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (37):

Komentuj

Komentarze / 37

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  staples pisze: 2003-07-06 17:06
  Gdyby były lepsze aparaty to promo Ok ale w takim zestawieniu słuchawek to mizernie to wypada :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-06 17:07
  12 miesięczny kontrakt jest o.k. słuchawki na poziomie możliwości rocznej umowy, na pewno rozszerzenie oferty co pewnie w jakimś stopniu przyciągnie klientów. Choć jestem pewien że zaraz znajdą się komentarze: a dlaczego nie ma N 8910i za zeta w najniższym abonamencie, dlaczego komunikatora nie dają za no powiedzmy 49 zł pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  simson pisze: 2003-07-06 17:08
  niech ktoś coś zrobi z tymi reklamami bo szału dostanę zamiast news otwiera sie jakaś badziewnia ery :/
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-07-06 17:14
  a ja uważam że np. philips 620 z discmanem na 12 miech. za 180zł to ok. oferta
  0
 • Users Avatars Mini
  markom pisze: 2003-07-06 17:23
  apropo reklam to mysle ze zamisast robic bojkot firm telekomunikacyjnych zrobmy akcje 15 lipca nie otwieramy strony www.gsmonline.pl, mnie tez to do szalu doprowadza !!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-06 17:27
  Te same komentarze co wszędzie - wszystkie sieci już w tej chwili mają promocje na stare telefony z 12-miesięczną umową... Ciekawe, że jeszcze nie spotkałem głosów porównujących te trzy oferty... czyżby nie było co porównychać? Ah tak! Wszędzie są telefony po złotówce... co tu porównywać...
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2003-07-06 18:04
  wlo-co do porównania ofert.w idei jest chyba ze 4 czy 5 telefonów z możliwością kupna na rok i to po jakich cenach(patrz nokia 3310).plus i era są znacznie do przodu,przy o wiele lepszych cenach!wyjątek to motka t260 w idei ,na prawdę dobrze wyposażony telefon.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2003-07-06 18:07
  oczywiście cena 3310 w idei bardzo wysoka!!
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-06 18:20
  Niedługo kończy mi sie umowa w Erze, w zeszłym roku przedłużyłem ją o rok do października i dostałem dodatkowe 25 minut. Teraz mam zamiar zrobić to samo.Nie potrzebuje nowej słuchawki. Wystarczy mi 25 minut ekstra co rok!!
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-06 19:24
  promocja jest dobra.... dlaczego? poniewaz im szerszy wachlaz prom tym lepiej dla klienta koncowego, mimoze te telefony to w wiekszosci juz relikty to to promocja dobra. Nie kazdemu klientowi sieci gsm zalezy na kolorowym wyswietlacszu i innych bajerach, telefon slzy do dzwonienia. Kolejny atut dla klienta to tylko 12 miesiecy smyczy...
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-06 19:28
  wanym elementem tez jest stwierdzenie: "Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnej taryfy. " to dobrze , promocje z 4groszwymi itp rozmowami nie mialy takiej opcji. Minus : chorendalna oplata aktywacyjna... prosze panstwa, koszty przylaczenia do sieci licza sie w groszach a nie 61PLN.
  0
 • Users Avatars Mini
  bluff pisze: 2003-07-06 20:35
  Plus ma lepsza oferte 12miesieczna...6210-49zl, t68-99zl. sl45-1zl, ponadto 6250,t39, i wiele wiele innych...Era ostatnio zminila taktyke;]
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-06 21:25
  Bluff: sorry masz rację mamy lepszą ofertę na 12 miesięcy ale ŻADNEGO z aparatów które wymieniłeś nie ma w sprzedaży, możesz tyljko pomarzyć o 6210, t68, czy SL45, być może są jeszcze gdzieś w punktach choć wątpie w to, pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-06 22:36
  gdyby byly tansze foniki to by byla promocja......
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-06 23:36
  ***bluff: w nawiazaniu do tego co mowi MARCIN Mpkt, co z tego ze sa w ofercie , ale jakby to powiedZiec wirtualnie i tylko na papierze... dlatego tez era ze swoja dostepnoscia bije reszte... ***szczepans: no jakos musza sobie zrekompensowac 12 misiecy...
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-06 23:36
  ***bluff: w nawiazaniu do tego co mowi MARCIN Mpkt, co z tego ze sa w ofercie , ale jakby to powiedZiec wirtualnie i tylko na papierze... dlatego tez era ze swoja dostepnoscia bije reszte... ***szczeps: no jakos musza sobie zrekompensowac 12 misiecy...
  0
 • Users Avatars Mini
  bluff pisze: 2003-07-07 00:08
  MARCIN EMPUNKT *** dziobek***: bylem w salonie Plusa w moim miescie(Lubin, woj dolnoslaskie) i tak, fakt faktem nie ma t68, ale jest i 6210 i sl45, ale kolo mowil, ze jak sie pochodzi i poszuka to sie nawet t68 znajdzie;] pozdro,jak bedziecie chcieli qpic te modele co sa, to na maila dam Wam namiary tego salonu +
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-07 00:13
  BLUFF JAK SĄ TO NAPRAWDĘ SUPER, WIDOCZNIE BIAŁE KRUKI SĄ W LUBINIE, SZKODA ŻE NIE U MNIE W MPUNKCIE W LUBLINIE, SĄDZE ŻE MIAŁBYM NIEZŁĄ KOLEJKĘ KLIENTÓW NA 6210 ZA 49zeta w umowie rocznej!!! pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-07 00:33
  ***bluff***MARCIN, wlasnie to zalezy od szczescia, przypomina mi sie proma w + 8210 za 49 zl... no i kolega sie napalil... w katowicach nie bylo, w tychach tez nie w gliwicach tez nie... caly slask zjezdzil, w koncu w mikolowie dopoadl... wiec jezeli w Twojej okolicy sa dostepne to tylko jakies dziwne zrzadzenie losu...
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-07 03:55
  VIP: w koszalinie tez jest taki salon :)) tam tez maja duzo telenów na wystawie v200,9210,7650,3650 itp itd
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-07-07 14:36
  szkoda ze aktywacja az 50pln... ale i tak oferta moze byc dla niektorych ciekawa.
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-07 14:46
  Jesli juz wiązać sie umową z operatorem, to lepiej podpisać dwuletnią umowe i wziąść w promocji dobrą słuchawke. A nie kupować jakieś badziewie, a potem płacić abonament przez rok.
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-07 14:50
  Chociaż ja przedłużam umowy zawsze o rok, ale nie biore żadnej słuchawki w promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  Chris_ pisze: 2003-07-07 14:52
  Jedyny ciekawy telefon w tej promocji to wedlug mnie t39m, tyle ze to troche juz stara sluchawka...
  0
 • Users Avatars Mini
  Chris_ pisze: 2003-07-07 14:54
  a jesli chodzi o ta glupia reklame Ery, to mozna by ja wyrzucic lub chociaz zrobic, zeby nie "wlazila" na newsy;)
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-07 14:55
  Reklamy nie wyrzucą, bo na niej zarabiają
  0
 • Users Avatars Mini
  ircerz pisze: 2003-07-07 15:32
  gsmonline przetrzymuje informacje o nowej promocji w PLUS zostan tworca nowej taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  ircerz pisze: 2003-07-07 15:32
  a N7650 za 99 to chyba dobra cena? Przez 3 mies. testowanie nowych usług,
  0
 • Users Avatars Mini
  ircerz pisze: 2003-07-07 15:34
  gsm.aol.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  jimi7 pisze: 2003-07-07 15:41
  A co powiecie na promocję Idei - Zmiennicy II - przechodząc z innej sieci do nich dają 50 % rabatu przez rok na abonament i kupiłem wczoraj u nich Nokie 6100 za 50 netto ? Zwłaszcza że tydzień temu była za 1149...
  0
 • Users Avatars Mini
  michal pisze: 2003-07-07 17:57
  jak ktos chce w plusie na rok to u mnie w salonie są dostępne modele: plus 20 40,60 100 i wyżej 6210 srebrna 49 pln!!!, 19 1 t39m 49 !!!, 1 1 motorola t260 99 19 1 t65 1 1 1 to są ceny netto , cena aktywacji 50 w plus 20 i 4, 15zeta w pozostałych serdecznie zapraszam radom ul. narutowicza 1
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-07 19:14
  **jimi7**: A zrywałeś umowę, czy ci się sama skończyła?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-08 02:21
  maciek603***: o właśnie... dobre pytanie...
  0
 • Users Avatars Mini
  jimi7 pisze: 2003-07-08 17:22
  Umowa sama się skończyła ale wiem że przy zerwaniu umowy też ten rabat działa.
  0
 • Users Avatars Mini
  kowal pisze: 2003-07-08 18:26
  Taki kontrakt musi być w ofercie! I jest;)
  0
 • Users Avatars Mini
  amapi3d pisze: 2003-07-09 01:13
  takie t39m jest nadal niezle :) jednak za cene o polowe mniejsza......
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 08:56
  a ja wolę taka jak ty...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: