Era przedłużyła promocję "Biznes 15 Start"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 8

Regulamin promocji "Biznes 15 Start" w sieci Era:

I. Opis oferty 

W okresie od 04.04.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 21.04.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY 

Numer
zestawu
Model telefonu  CENA*
NETTO 
dla taryfy: Biznes 15 Start
CENA*
BRUTTO 
dla taryfy: Biznes 15 Start
1 Alcatel OT 512 1 1,22
2 Ericsson T65 1 1,22
3 Nokia 3330 1 1,22
4 Nokia 3410 1 1,22
5 Siemens MT50 1 1,22
6 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1,22
7 Sagem MY 3036 1 1,22
8 Motorola v50/v50l 1 1,22
9 Nokia 3510 1 1,22
10 Alcatel OT 715 19 23,18
11 Siemens ME45 19  23,18 
12 Siemens S45/S45i 19  23,18 
13 Sagem MY X-5/ X-5M 29  35,38
14 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-25 29  35,38
15 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 49  59,78
16 Nokia 3510i** 49  59,78
17 Nokia 6510 69  84,18
18 Motorola T720/T720i 99  120,78
19 Philips Fisio 820 + suszarka 99  120,78
20 Motorola T722i 99  120,78
21 Sony Ericsson T68i/T68  149  181,78
22 Samsung N620 149  181,78
23 Nokia 6310/6310i 149  181,78
24 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20 248  302,56
25 Samsung A300 349  425,78
26 Nokia 6610 499  608,78
27 Motorola v70 599  730,78
28 Nokia 8310 699  852,78
29 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500 1099  1340,78
30 Nokia 7650 1499  1828,78
31 Nokia 7210 1599  1950,78 

* Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.
** Cena telefonu zawiera 2 promocyjne gry Java, szczegóły w regulaminie oferty "Kolorowe gry Java na telefon Nokia 3510i" 

TARYFY 

W promocji dostępna jest są taryfa Biznes 15 Start 

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) lub samej aktywacji w sieci Era, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne 

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania Umowy 

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

2. Abonent przyjmuje na siebie: 

2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 840 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 16:51
  6610 mocno poszła w dół. Tak jak wcześniej pisałem !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 16:53
  Dla ery t722i to jakiś wyczyn cenowy że jest na tłusto??
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 16:59
  ...Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego ...czyli coz moge poczuc sie biznesmenem...nawet jesli nim nie jestem? zostane skompelementowany i wyrozniony i tak nazwany? milo mi...a jak wystartuje w tempie 15 to juz zatrzymam sie na tempie 220 i zostane czlonkiem rady nadzoreczej...dziekuje :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-07 17:46
  trzeba być nieźle porypanym, żeby w taryfie biznesowej dać za 7210 prawie 2000 zł (+61 za aktywację) i jeszcze związać się na 2 lata cyrografem.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-04-07 19:22
  Ale za 7210 to walneli cene...bez komentarza :() !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  rulez pisze: 2003-04-08 02:14
  Boże kiedy oni przestaną jechac na swojej dobrej opinii której już nie mają, tylko zaczną interesować sie potrzebami naszego rynku i klienta...
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-08 14:46
  Zyczę im żeby im ubyło użytkowników choć asam mam 5 kart( cholerne pazery )
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 01:04
  No widze z etu era nasladuje plusa i tez zaczyna rozne promocje przedluzac!heheh
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: