Ernst &Young Audit potwierdza sprawozdanie TP

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1
Opinie: 1

Audyt zlecony przez UKE potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej za 2007 rok oraz kalkulacje kosztów usług na lata 2008-2009.

Audyt przeprowadził powołany przez prezesa UKE biegły rewident Ernst &Young Audit, który - podobnie jak w 2007 roku - wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzającą, że sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów zostały sporządzone zgodnie z prawem i zatwierdzonymi przez prezesa UKE: instrukcją rachunkowości regulacyjnej, opisami kalkulacji kosztów, opisem przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- Pozytywna opinia wystawiona przez audytora powołanego przez UKE, stwarza szanse na odejście od dotychczasowej, kwestionowanej przez nas, polityki ustalania cen hurtowych w oderwaniu od realiów ekonomicznych występujących na naszym rynku i oparcie tych stawek o zweryfikowany właśnie model kosztowy. Jesteśmy gotowi i otwarci na dyskusje z regulatorem na temat wyników audytu oraz sposobu ich implementacji - powiedział Ireneusz Piecuch, sekretarz genaralny i dyrektor wykonawczy Grupy TP.

Tegoroczny audyt obejmował znacznie szerszy zakres niż w 2007r. Po raz pierwszy oprócz kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci i usług powszechnych badane były wyniki kalkulacji kosztów usług świadczonych na nowych rynkach właściwych, na których TP została wyznaczona jako przedsiębiorca posiadający znaczącą pozycję rynkową. Badanie objęło także kalkulację kosztów usług hurtowego abonamentu (WLR), usług dostępu do pętli abonenckiej (LLU) oraz usług dostępu szerokopasmowego (BSA).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: