Euronet ogranicza wypłaty gotówki do 200 zł

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Euronet ogranicza wypłaty gotówki do 200 zł

18 czerwca br. Euronet przeprowadza jednodniową akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi konsumentów, decydentów oraz partnerów biznesowych na obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce.

Euronet obniży limit krajowej wypłaty gotówki do 200 PLN podczas jednej transakcji, ponieważ VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce.

Według Euronetu, od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu BLIK (tzw. interchange bankomatowy), jaką płacą VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) operatorom bankomatów “praktycznie” nie zmieniła się.

Doprowadziło to do sytuacji, w której krajowe wypłaty gotówki realizowane są przez operatorów bankomatów w Polsce ponad dwukrotnie poniżej kosztów jakie ponoszą oni w związku z taką usługą.

Dysproporcja pomiędzy przychodami a kosztami transakcji wypłaty krajowej, w sytuacji zwiększającego się zapotrzebowania na gotówkę pozyskiwaną z bankomatów oraz zmniejszające się możliwości subsydiowania wypłat krajowych innymi źródłami przychodów, niosą za sobą ryzyko braku możliwości dalszego utrzymywania sieci bankomatowych.

Euronet zdecydował się na przeprowadzenie jednodniowej akcji protestacyjnej polegającej na czasowym ograniczeniu kwoty jednorazowej krajowej wypłaty gotówki do 200 PLN w dniu 18 czerwca 2024 roku i obejmie swoim zasięgiem wszystkie urządzenia w sieci. Ponadto, na ekranach bankomatów wyświetlany będzie komunikat informujący użytkowników o przyczynie czasowego obniżenia limitu pojedynczej transakcji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: