eurotaryfa nie jest powodem do zerwania umowy

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 6
Opinie: 6

UKE przedstawiło swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia przez operatorów komórkowych koniecznych zmian warunków świadczenia usług w związku z wprowadzeniem eurotaryfy.

W związku z przewidywaną na 29 czerwca 2007 roku publikacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia stanowisko w sprawie wprowadzenia przez przedsiębiorców koniecznych zmian warunków świadczenia usług.

Wątpliwości i obawy operatorów budzi fakt, iż zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie.

Pomimo interpretacji, że przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie (niezależnie od tego, czy wprowadzane zmiany powodują korzystne, czy też niekorzystne skutki dla użytkowników końcowych), Prezes UKE pragnie wskazać, że zgodnie z nowododanym ust. 5 w art. 1 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) "niniejsza dyrektywa oraz dyrektywy szczegółowe pozostają bez uszczerbku dla wszelkich środków szczególnych przyjętych w celu regulacji roamingu międzynarodowego w publicznych sieciach telefonii ruchomej we Wspólnocie". Eurotaryfa jest środkiem szczególnym w stosunku do określonego w art. 20 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) prawa abonentów do wycofania się bez "ponoszenia kar" w przypadku braku akceptacji zmodyfikowanych warunków umowy.

Taką interpretację przedmiotowego przepisu dodatkowo potwierdza motyw 27 rozporządzenia w sprawie roamingu, zgodnie z którym: „Mając na uwadze, że niniejsze rozporządzenie stanowi, iż dyrektywy ustanawiające ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r. nie naruszają jakichkolwiek szczególnych środków przyjętych na potrzeby regulacji opłat w roamingu ogólnowspólnotowym za połączenia głosowe w sieci ruchomej oraz uwzględniając, że operatorzy świadczący usługi roamingu ogólnowspólnotowego mogą być zobowiązani niniejszym rozporządzeniem do zmiany swoich detalicznych taryf roamingowych w celu ich dostosowania do wymogów niniejszego rozporządzenia, zmiany te nie powinny skutkować możliwością skorzystania przez klientów z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telefonii ruchomej przysługującego im na mocy przepisów krajowych transponujących ramy regulacyjne łączności elektronicznej z 2002 r.”

Jednocześnie zgodnie z art. 61 ust. 6 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne obniżenie opłat w cenniku także nie uprawnia abonentów do wypowiadania umowy.

Normy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązują i są stosowane bezpośrednio, bez potrzeby transponowania ich do krajowego porządku prawnego. W związku z powyższym Prezes UKE stoi na stanowisku, iż w tym przypadku zmiany w cennikach i regulaminach operatorów telefonii ruchomej nie dają abonentom podstaw do odstąpienia od umowy.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Prwada pisze: 2007-06-28 01:03
  No proszę a tu można regulamin zmienić. Ale pewnie i tak będą nakładali kary. Tak z przyzwyczajenia.
  0
 • Users Avatars Mini
  dan-rut pisze: 2007-06-28 01:33
  Widzisz jakieś minusy Eurotaryfy. Stracisz na niej...?
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ pisze: 2007-06-28 02:18
  Jojo, a widziałeś jakieś minusy zmiany regulaminu Ery? Ja nie, a umowę można było zerwać. Masa cwaniaczków pewnie miała nadzieję, że rozwiążą umowę bez konsekwencji, a tu taki klops. DJ
  0
 • Users Avatars Mini
  Szalony-1 pisze: 2007-06-28 02:38
  DJ- Zle patrzyles :P, akurat Era w "uzupelnieniu" w sekcji reklamacje pogorszyla sytuacje klientow... reszta jest wiadoma dla tych co sprawa sie interesowali :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Prawda pisze: 2007-06-29 01:43
  Euro taryfa jest dla mnie gorsza. Mam mniejsze koszty.
  0
 • Users Avatars Mini
  stach pisze: 2007-07-03 17:01
  Jest proste rozwiązanie dla tego. Jak ktoś zechce eurotaryfę to będzie musiał się o nią zwrócić. Wtedy to klient chce dokonywać zmianę więc łatwiej będzie wcisnąc poprawkę do regulaminu. Jeśli w 3 miesiące klient nie złoży takiego zlecenia to operator mu ją zaproponuje. Jeśli klient się nie zgodzi to operator nie będzie płakał mając większą górkę między ceną hurtową a detalem klienta. Ostatecznie tylko armia czerwona uszczęśliwiała na siłę.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: