Eurotel - zysk o 10% większy, przychody bez zmian

Newsy
Żródło: Eurotel
Opinie: 0

Eurotel poinformował, że w związku bardzo dobrymi wynikami sprzedaży w III kwartale br. oraz spodziewanymi wynikami w IV kwartale związanymi z tradycyjnie większą sezonową sprzedażą, podaje do publicznej wiadomości prognozę uzyskania zysku netto na koniec 2008 roku do kwoty 5,5 mln zł i przychodów ze sprzedaży do poziomu 80 mln zł.

Za 2007 rok zysk netto wyniósł 5 mln zł w związku z czym podawana prognoza stanowi wzrost tego parametru o ponad 10% w stosunku rocznym. Przychody ze sprzedaży nie wzrosną w tak znaczący sposób, gdyż jednym z ich składowych są przychody ze sprzedaży towarów, która to wartość po pierwsze ma niewielki wpływ na zyskowność spółki ze względu na sprzedaż telefonów promocyjnych na zerowej marży a po drugie na spadek jednostkowych cen sprzedaży telefonów i produktów z nimi związanych, który wpływa na ogólny spadek wielkości tej kategorii.

Podstawowe założenia do podania niniejszej prognozy opierają się na danych przekazywanych w raportach okresowych jak i bieżących oraz przesłankach podanych powyżej z których najważniejsze to:
- pierwsze efekty rozbudowy sieci sprzedaży w wyniku akwizycji z początku lipca,
- osiągnięcie bardzo dobrych wyników sprzedaży w III kwartale 2008 roku co w związku z trwałymi podstawami tego wzrostu pozwala zakładać jego dalsze utrzymanie na ustalonym średnim poziomie,
- zmiany systemowe w sposobie wypłat prowizji wprowadzone przez operatora umożliwiające osiągnięcie większych przychodów ze sprzedaży usług w postaci różnego typu premii,
- założenie wzrostu sprzedaży w IV kwartale wynikające ze wzmożonych zakupów przez klientów w okresie świątecznym. Ewentualne spadki ogólnego popytu będą zniwelowane przez ten czynnik w związku z czym poziom przychodów i zysków miesięcznych powinien być co najmniej na średnim poziomie osiągniętych za III kwartał.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: