Exatel jest jak Orange i Deutsche Telekom - pokryje białe plamy, połączy służby, uruchomi sieć 700

Najważniejsze | Newsy
Żródło: Gazeta Prawna
Dodaj opinię
Opinie: 0
Exatel jest jak Orange i Deutsche Telekom - pokryje białe plamy, połączy służby, uruchomi sieć 700

Nikodem Bończa Tomaszewski, szef Exatela, w Dzienniku Gazecie Prawnej, opublikował swoje zachwyty nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Według Bończy to przełom dla budowy cybersuwerenności Polski, a na tle rozwiązań światowych sam projekt jest bardzo innowacyjny. Szef Exatela twierdzi, że projekt nowelizacji UKSC jest starannie przemyślany i opracowany. Wyraża on dążenie do budowy cybersuwerenności Polski, ale jednocześnie zakłada kompromis i współpracę państwa z biznesem i naszymi partnerami w UE.

Głosy krytyczne wobec powołania OSSB oraz #Polskie5G nie są głosami merytorycznej krytyki, tylko efektem lobbingu, którego celem jest pozostawienie Polski bez mocnych narzędzi działania we własnej cyberprzestrzeni.

Powołanie zaufanego strategicznego telekomunikacyjnego operatora państwowego, realizującego zadania dla służb ratowniczych, policji, wojska etc., jest rozwiązaniem stosowanym w wielu krajach. Wybierane są do tego firmy, na które państwo ma bezpośredni wpływ. We Francji taką rolę pełni Orange, w Niemczech Deutsche Telekom, we Włoszech Telecom Italia. Według Bończy, sprzedaż Telekomunikacji Polskiej spowodowała lukę w tej dziedzinie, którą nowe przepisy naprawią. W przypadku powierzenia Exatelowi roli operatora strategicznego szef tej firmy wskazuje na trzy główne korzyści - pełną kontrolę państwową nad własnym systemem łączności, obniżenie kosztów działania dzięki integracji rozproszonych sieci różnych instytucji państwowych, rozpoczęcie tworzenie specjalnej sieci komórkowej dla służb, której obecnie niezwykle brakuje.

Dodatkowo nowe przepisy zobowiązują #Polskie5G do pokrycia całego terytorium kraju. Oznacza to likwidację tzw. białych plam, łatwy dostęp dla obywateli do internetu oraz gwarancję zapewnienia ogólnokrajowego systemu łączności dla wszystkich służb.

Z perspektywy politycznej #Polskie5G jest propozycją kompromisu pomiędzy sektorem publicznym a krajowymi operatorami prywatnymi oraz państwem polskim a narodowymi operatorami Francji i Niemiec. Szef Exatela obiecuje, że projekt nie zakłada radykalnych zmian struktury naszego rynku telefonii komórkowej. Zaproszeni do niego zostają wszyscy czterej operatorzy działający na naszym rynku. Działanie sieci komórkowej dla państwa (BSŁS – Bezprzewodowa Sieć Łączności Specjalnej) zostało zawężone do obszarów absolutnie krytycznych zgodnie z prawodawstwem UE.

Kompromis dotyczy także zawężenia obszaru działania #Polskie5G do pasma 700 MHz oraz przeznaczenie pasma 3,4‒3,8 GHz dla operatorów komercyjnych. Dodatkowo jako udziałowcy #Polskie5G otrzymują oni do podziału 80 proc. pojemności sieci #Polskie5G do swojej dyspozycji.

Pełna treść artykułu dostępna jest na łamach dziennika Gazeta Prawna.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: