EXATEL - strategia bez zmian

Newsy
Żródło: Exatel
Opinie: 0
Opinie: 0

7 listopada Rada Nadzorcza EXATELA przyjęła wypracowane przez aktualny zarząd kierunki strategii spółki.

Strategicznym celem działań zarządu jest dynamiczny wzrost wartości spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej. EXATEL planuje skoncentrować się na obsłudze dużych klientów biznesowych, w tym także operatorów polskich i zagranicznych oraz administracji. Spółka świadczyć będzie kompleksowe usługi, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów w odniesieniu do czterech usługowych linii biznesowych: dzierżawy łączy, transmisji danych, usług głosowych oraz kolokacji i hostingu. Podstawowym obszarem kompetencji będzie zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (Virtual Private Network) na platformie nowoczesnej sieci IP MPLS oraz Ethernet.

Celem planowanych na rok 2009 działań jest poprawa efektywności poprzez porządkowanie zarówno aktywów spółki jak i kompetencji, realizowanych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej EXATEL SA. Obsługa rynku masowego w obszarze klientów detalicznych i małych firm zostanie skoncentrowana w spółce zależnej NOM.

EXATEL planuje zacieśniać współpracę z operatorami międzynarodowymi, dzięki której już od kilku lat oferuje realizację łączy międzynarodowych. Spółka jest gotowa do budowania z innymi operatorami partnerstw handlowych, pozwalających na efektywniejsze połączenie posiadanych zasobów w celu realizacji rozległych projektów telekomunikacyjnych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: