EXATEL - wzrost przychodów i zysku

Newsy
Żródło: Exatel
Opinie: 0

Pierwsze półrocze tego roku EXATEL zakończył ponad pięciokrotnie wyższym zyskiem netto niż w porównywalnym okresie 2008 roku, osiągając wynik 22,8 mln zł (wobec 4,3 mln w I półroczu 2008). To efekt ogólnej poprawy sprawności organizacji oraz w dużej mierze zwiększenia kontroli kosztów – uważa zarząd spółki.

„Koncentrujemy się na usługach dla dużych firm oraz instytucji publicznych, w których mamy największe kompetencje i doświadczenie. Aby skutecznie realizować nasze cele, dokonaliśmy reorganizacji struktury firmy, dostosowując ją do planów strategicznych. Jednocześnie zwiększyliśmy kontrolę kosztów, wprowadzając także nową politykę wewnętrzną w zakresie autoryzacji wydatków. Wielomiesięczna praca dziś przynosi wyraźne rezultaty w postaci poprawy kondycji firmy. Spółka sukcesywnie spłaca swoje zadłużenie z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, osiągając coraz lepsze wskaźniki finansowe” – powiedział Prezes Zarządu EXATEL SA Zdzisław Nowak.
Przychody spółki w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosły blisko 289,2 mln zł wobec 271,4 mln zł w 2008 roku, co oznacza 6,5% wzrost. EBITDA w tym samym okresie poprawiła się o 25,2%, dając kwotę 73,9 mln zł (wobec 59,0 mln zł w 2008 roku).

„Wzrosty przychodów wynikają głównie z większego zapotrzebowania na usługi dzierżawy łączy - 16,6% wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2008, oraz transmisji danych, która jest naszą kluczową usługą zgodnie z przyjętą strategią Spółki na lata 2009-2015. Ta usługa przyniosła nam 29% wzrost przychodów w porównaniu z minionym rokiem” – powiedział Z. Nowak.Dodał, że EXATEL, wspólnie z Telekomunikacją Kolejową, zrealizował w tym roku jedną z największych w kraju rozległych sieci transmisji danych w technologii MPLS dla Ministerstwa Sprawiedliwości, a teraz finalizuje prace dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To będzie największa w Polsce sieć VPN MPLS w administracji publicznej. Łączna wartość każdej z umów wynosiła ok. 30 mln zł brutto.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: