Wyciekły dane użytkowników Forum Play

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wyciekły dane użytkowników Forum Play

Wyciekły dane użytkowników korzystających z oficjalnego forum marki PLAY. Poniżej oświadczenie operatora w tej sprawie. Forum na razie zostało wyłączone.

Oświadczenie PLAY:

Informujemy, że w dniu 7 września 2020 r. uzyskaliśmy informację o możliwości wystąpienia nieuprawnionego przetwarzania danych użytkowników Forum Play.

Niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia i weryfikacji przekazanej informacji. Dlatego też, do czasu przeprowadzenia pełnej analizy i ustalenia stanu faktycznego, postanowiliśmy zawiesić działanie forum. W związku z tym zalecamy:

  • zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania na adres e-mail podany na forum korespondencji od nieznanych nadawców, w szczególności wykorzystującej logo/markę Play lub zawierającej załączniki/linki
  • zmianę hasła do tych kont w serwisach internetowych, w których identyfikatorem/loginem jest adres e-mail podany na forum, a hasło jest takie samo jak hasło do konta na forum

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: