Dostaniemy ponad 20 mld zł na 5G, 6G i światłowody

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy na cyfryzację w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji podało, że Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. 20% Funduszu Odbudowy będzie przeznaczone na cyfryzację - zapowiedziała w środę w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Polska z Funduszu Odbudowy w latach 2021-2022 dostanie ok. 18,9 mld euro dotacji, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. Razem będzie to więc blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary. Z tego, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej, aż 20% będzie przeznaczone na transformację cyfrową -  to około 20 mld zł.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument Odbudowy i Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – w skrócie RRF), który stanowi w całości 672,5 mld euro.

W opublikowanym w piątek komunikacie i wytycznych Komisja Europejska poinformowała o siedmiu flagowych projektach, które mają być istotne z punktu widzenia UE.

To:

  • czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • renowacja budynków,
  • cyfryzacja budynków,
  • 5G,
  • ucyfrowienie administracji publicznej,
  • upskilling i reskilling.

Komisja Europejska będzie faworyzowała projekty w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnej łączności, także w najbardziej oddalonych miejscowościach oraz inwestycje w rozwój 5G, 6G i światłowodów.

Horyzont czasowy reform i inwestycji jest wyznaczony na koniec lipca 2026 r.

Polska najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. przekaże swój wkład do planu KE, w których nakreślone będą krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE. Obecnie pracują nad nim wszystkie resorty w Polsce, w tym Ministerstwo Cyfryzacji.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: