GovTech Polska podpisuje bezpośrednie chmurowe porozumienie z Microsoft - to część projektu Publicznej Chmury Obliczeniowej

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
GovTech Polska podpisuje bezpośrednie chmurowe porozumienie z Microsoft - omija Chmurę krajową

21 stycznia br. GovTech Polska i Microsoft podpisały w Warszawie porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej.

GovTech to specjalny zespół międzyresortowy przy premierze polskiego rządu. Ma koordynować strategiczne projekty związane z cyfryzacją. Ma wspierać cyfrową transformację sektora publicznego.

Dokument został podpisany przez Justynę Orłowską, szefa centrum GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Caspera Klynge, Vice President of European Government Affairs w Microsoft.

W Polsce za projekty chmurowe dla administracji odpowiada m.in. spółka Chmura krajowa, która również korzysta z chmur Microsoftu i Google. Chmura krajowa działa od 2 lat. Jest to spółka PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju. Chmura krajowa jest jednak traktowana przez rząd jako jeden z komercyjnych dostawców rozwiązań chmurowych dla sektora publicznego.

Częścią działań GovTech jest m.in. budowa Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO), tj. modelu, w którym instytucje publiczne mogą nabywać rozwiązania chmurowe od dostawców komercyjnych. Operator Chmury Krajowej, podobnie jak inni partnerzy, jest obecny w projekcie PChO i oferuje w jego ramach liczne swoje usługi instytucjom publicznym. Jako podmiot komercyjny, spółkę tę obowiązują identyczne zasady jak innych partnerów. Spółka pełni (na zasadach konkurencyjnych i komercyjnych) rolę dostawcy szeregu rozwiązań chmurowych w realizowanych przez państwo projektach.

Według centrum GovTech, podpisane porozumienie nie oznacza „omijania” spółki Operator Chmury Krajowej, bo Microsoft jest firmą o szerokim profilu działalności i inwestującą w różne obszary polskiej gospodarki, zakres porozumienia jest szerszy niż technologie chmurowe, a spółka Operator Chmury Krajowej działa na zasadach komercyjnych i nie jest wyłącznym dostawcą rozwiązań chmurowych dla administracji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: