Niesamowite wyniki polskiego dystrybutora elektroniki - telko w górę o prawie 30%, Apple o 40%

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Grupa AB po IV kwartale 2020 roku

Grupa AB opublikowała swoje wyniki za 2020 r.

W roku kalendarzowym 2020 przychody Grupy AB zbliżyły się do 12 mld PLN, a zysk netto do 100 mln PLN. To rekordowe wartości.

Wybrane wyniki finansowe:

  Q1-Q4 2020 Q4 2020
  mln PLN Zmiana rdr mln PLN Zmiana rdr
Przychody 11.918,8 +27,3% 4.243,6 +30,5%
EBITDA 151,1 +43,8% 70,0 +77,6%
Zysk netto 99,9 +64,0% 52,9 +97,9%

Dolnośląska Grupa AB w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres październik-grudzień 2020 roku, czwarty kwartał roku kalendarzowego 2020) zanotowała ponad 4,2 mld PLN przychodów. Wynik EBITDA (70 mln PLN) wzrósł o blisko 78%, a wynik netto (53 mln PLN) prawie się podwoił.

Od końca pierwszego kwartału 2020 roku obserwowany jest rynkowy boom na laptopy, smartfony czy asortyment gamingowy. Zwiększony popyt dotyczy również m.in. asortymentu związanego z przechowywaniem danych oraz urządzeń sieciowych.

Z najnowszego badania Social Changes wynika, że w Polsce dopiero jedna czwarta osób zakupiła chociaż jedno urządzenie elektroniczne w związku z przyspieszoną cyfryzacją życia w dobie pandemii. Zaległości w infrastrukturze są jednocześnie olbrzymie. Dobrze ilustruje to długoterminowa luka w wydatkach na IT per capita. W Polsce jeszcze w 2019 roku było to 107 USD, w Polsce, Czechach i na Słowacji łącznie 122 USD, podczas gdy średnia w Europie Zachodniej miała wartość 187 USD i nadal rosła. W 2020 roku średnia Polski, Czech i Słowacji wzrosła do 148 USD, a Europy Zachodniej – do 204 USD.

Firma badawcza Gartner wskazuje, że globalne wydatki na sprzęt IT wzrosną w bieżącym roku w dwucyfrowym tempie o ponad 52 mld USD, przekraczając 705 mld USD. Tym bardziej – mając zupełnie inny punkt startowy niż największe, rozwinięte rynki jak USA czy Europa Zachodnia – Polska i region powinny nadal rosnąć szybciej, nadrabiając wieloletnie zaległości. Zdalna praca, zdalna nauka, zdalne załatwianie spraw urzędowych czy zdalne usługi medyczne wymagają dalszych inwestycji w IT, zarówno po stronie użytkowników finalnych, jak również przedsiębiorstw i administracji państwowej. Bardzo dynamicznie rośnie również w regionie sprzedaż online – w Polsce mówimy o dynamice +35% za rok 2020 z przekroczeniem progu 80 mld PLN, z czego asortyment „elektronika i media” odpowiadał za blisko jedną czwartą.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: