"Grupa Esza" na razie z roczną stratą

Newsy
Żródło: PPWK
Opinie: 0

W roku 2008 przychody ze sprzedaży Grupy PPWK przekroczyły 170 mln zł i były ponad czterokrotnie wyższe od wypracowanych w roku 2007. Wzrost ten jest przede wszystkim rezultatem objęcia konsolidacją wyników spółek: Długie Rozmowy, Neotel Communications Polska oraz El2.

Po IV kwartałach 2008 roku grupa zanotowała stratę na poziomie netto w wysokości 2,3 mln zł, na którą wpływ miały przede wszystkim wyniki PPWK S.A. oraz Długie Rozmowy S.A.. W przypadku podmiotu dominującego niższy rezultat jest efektem wysokiego poziomu zwrotów wydawnictw kartograficznych w IV kwartale, natomiast na stratę DR S.A. wpłynęło ujemne rozliczenie opcji walutowych zawartych z Bankiem Millennium.

PPWK planuje w 2009 r. znaczne podniesienie rentowności grupy kapitałowej oraz organiczny rozwój segmentu telekomunikacyjnego wewnątrz Grupy. Głównym celem jest osiągnięcie na koniec 2009 r. rentowności w sektorze usług telekomunikacyjnych na poziomie 10 proc.

W 2008 roku w strukturze przychodów grupy najważniejsze znaczenie odgrywała działalność telekomunikacyjna i usługi z nią związane. Do głównych osiągnięć 2008 roku w tym segmencie należy zaliczyć wzrost zysku z działalności operacyjnej o 28 proc. oraz 40 proc. wzrost zysku netto zanotowany przez Neotel Communications Sp z o.o. Spółce udało się również zwiększyć przychody o 6 proc., pomimo niższych cen połączeń na rynku telekomunikacyjnym (m.in. MTR).

W 2008 r., dzięki uruchomieniu nowych usług, Neotel Communications odnotował wzrost liczby obsługiwanych klientów o około 18 proc. oraz 15 proc. wzrost ruchu generowanego przez swoich klientów.

Znaczący wzrost przychodów Grupa PPWK zanotowała również w obszarze usług dodanych w telefonii komórkowej, realizowanych przez podmiot zależny Grupy - spółkę EL2. W IV kwartale 2008 r. przychody EL2 wzrosły o 32% w stosunku do IV kwartału 2007 r. To efekt wzrostu sprzedaży niskomarżowej. Od początku 2009 r. EL2 prowadzi przygotowania do realizacji projektów z sektora m-entertainment za granicą, którego pierwsze efekty finansowe winny ujawnić się już w drugim kwartale 2009 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: