Grupa Polsat: pomimo pandemii zrealizowaliśmy wszystkie plany i założenia

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Grupa Polsat podsumowuje 2020 rok

Grupa Cyfrowego Polsatu podała swoje wyniki za IV kw. i cały 2020 r.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2020 r. dla segmentu B2C i B2B:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 71 tys. r/r (3,6%) do 2,065 mln, a łącznie posiadają oni 6,36 mln usług.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy 18 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,5% r/r.
 • Przyrost liczby usług kontraktowych – o 643 tys. (4,4%) r/r do blisko 15,4 mln:
  • Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 640 tys. (8,1%) r/r do 8,5 mln, w efekcie korzystnego wpływu strategii multiplay, dbania o satysfakcję klientów, dobrej sprzedaży usług m2m w segmencie B2B,
  • Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie ponad 5 mln,
  • Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,
  • Każdy klient posiadał średnio 2,77 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 6,1% r/r,
  • Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) w IV kw. o 5% r/r do 89,9 zł,
  • Wskaźnik odejść klientów (churn) na niezmiennie niskim poziomie – 6,5% w skali roku.
 • Stabilna baza usług prepaid rzędu 2,62 mln, z wysokim ARPU w IV kw. na poziomie 21,8 zł.
 • W 2020 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 1,5 EB danych (wzrost o 36% r/r).

Wyniki finansowe 

Przychody Grupy wzrosły o 2,5% do blisko 12 mld zł, skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,15 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia spadł do 2,80x (dług netto/EBITDA LTM).

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN IV kwartał 2020 zmiana r/r 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 3248 0,058 11963 0,025
EBITDA skorygowana1 1127 0,062 4238 0,01
Marża EBITDA skorygowana 0,347 +0,1 p.p 35,4% +0,5 p.p.

Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN IV kwartał 2020 zmiana r/r 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 669 5% 10 231 3%
EBITDA skorygowana1  926 7% 3 632 0,90%
Marża EBITDA skorygowana 34,70% +0,7 p.p. 35,50% +3,8 p.p.

Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online

mln PLN IV kwartał 2020 zmiana r/r 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 652 12% 2 007 0,45%
EBITDA skorygowana1 202 4% 606 1,60%
Marża EBITDA skorygowana 30,90% -2,5 p.p. 30,20% +1,2 p.p.

 

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: