Grupa T-Mobile miała na koniec 2006 r. 106.4 mln klientów

Newsy
Żródło: T-Mobile
Opinie: 0
Opinie: 0

Grupa T-Mobile zwiększyła liczbę swoich klientów z 86.6 mln do 106.4 mln (wzrost bazy o 22.9%). Wzrost nastąpił głównie dzięki szybkiemu pozyskiwaniu klientów przez T-Mobile USA oraz przejęcie PTC oraz austriackiego tele.ring. Bez uwzględnienia efektu konsolidacyjnego wzrost wynosił 8.6 mln (8.8 %). Klienci abonamentowi stanowią 49.8 % całej bazy abonenckiej. Przychody urosły o 8.8% do 32 mld euro z 29.5 mld euro rok wcześniej. EBITDA wzrosła nieznacznie o 1.3% do 9.9 mld euro na koniec 2006 r. Marża EBITDA spadła o 2.3% do 30.9%.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: