Grupa TP rozpoczyna bliską współpracę z Grupą TVN

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

14 października 2010 roku Grupa TP oraz Grupa TVN zawarły długoterminową umowę o współpracy.

Umowa dotyczy wzajemnego oferowania produktów i usług oraz współtworzenia nowych ofert i usług. Strony uzgodniły w szczególności, że będą współpracowały w obszarach dostarczania treści programowych (treść), abonamentowych i przedpłaconych usług płatnej telewizji satelitarnej, wideo na żądanie, dystrybucji szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także w obszarach technologii telewizyjnej oraz marketingu.

Umowa Ramowa powinna umożliwić obu stronom rozszerzenie i wzmocnienie ich ofert produktowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału sprzedaży oraz synergii kosztowych w ramach procesu konwergencji telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych.
Po wprowadzeniu w życie współpracy przewidzianej w Umowie Ramowej, Grupa TP będzie świadczyła usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz inne usługi telekomunikacyjne na rzecz obecnych i przyszłych klientów platformy satelitarnej 'n', natomiast Grupa TVN stanie się głównym partnerem Grupy TP w zakresie dostarczania treści. Grupa TP poszerzy swoją podstawową ofertę telewizyjną o treści dostarczane przez TVN oraz o ofertę 'n' dla pakietów płatnej telewizji. Współpraca obejmie stopniowe wzajemne dostosowanie ofert płatnej telewizji, aby odzwierciedlały one strukturę pakietów telewizji 'n'. Ostatecznie obie spółki będą czerpały korzyści z bardziej atrakcyjnej oferty pakietowej, wzmocnienia potencjału sprzedaży w ramach wzajemnych baz klientów, a także synergii kosztowych wynikającej ze wspólnie prowadzonych działań technicznych, marketingowych oraz sprzedażowych.

Zgodnie z Umową Ramową, Grupa TP i Grupa TVN postanowiły także, że rozpoczną długotrwałą współpracę w zakresie technologii telewizyjnej. W ramach współpracy, obecnie wykorzystywane technologie będą stopniowo harmonizowane, co umożliwi przedstawianie klientom jednolitej oferty usług. Zdaniem Zarządu, współpraca w tym obszarze przyniesie oszczędności zarówno w zakresie kosztów operacyjnych jak i nakładów inwestycyjnych, wynikające ze wspólnego wykorzystywania i rozwijania technologii.

Umowa Ramowa stanowi istotny krok w procesie umacniania oferty Grupy TP w zakresie usług pakietowych. Realizacja uzgodnionej współpracy pozwoli spółce na dostarczanie klientom najlepszych treści programowych udostępnianych przez Grupę TVN, zarówno jej własnych kanałów telewizyjnych, jak i wybranych produkcji podmiotów trzecich. Podczas gdy wykorzystanie współpracy z solidnym partnerem dostarczającym treść programową jest zgodne ze strategią Grupy TP, zdaniem Zarządu omawiana współpraca przyniesie także korzyści dla wskaźnika EBITDA sięgające łącznie około 100 mln złotych w ciągu kolejnych pięciu lat, dzięki większej atrakcyjności wspólnych pakietów, redukcji kosztów oraz lepszego wykorzystania zasobów sprzedażowych. Ponadto, współpraca Stron opisana w Umowie Ramowej pozwoli Grupie TP na dostarczanie abonentom 'n' usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Grupę.

Zgodnie z Umową Ramową Strony postanowiły kontynuować działania konieczne do wypracowania szczegółowych zasad i warunków wzajemnej współpracy, w każdym z ustalonych obszarów. Strony uzgodniły, że zawrą szereg szczegółowych umów, precyzujących warunki dotyczące każdego obszaru współpracy, w tym w szczególności, umowy w przedmiocie dostarczania i dystrybucji treści, umowę o współpracy w zakresie płatnej telewizji satelitarnej, umowę w sprawie odsprzedaży usług dostępu szerokopasmowego i inne. Strony ustaliły szczegółowy harmonogram zawierania szczegółowych umów oraz wykonywania konkretnych zadań w ramach realizacji postanowień Umowy Ramowej. Termin zawarcia ostatniej z takich szczegółowych umów ustalono na 31 marca 2011 roku. W pewnych okolicznościach, niezawarcie danej szczegółowej umowy lub niewykonanie niektórych uzgodnionych zadań może prowadzić do rozwiązania Umowy Ramowej. W Umowie Ramowej, Strony uzgodniły także, że żadna z nich, ani jej bezpośrednie lub pośrednie podmioty zależne lub powiązane nie podpiszą podobnej umowy o współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną.

Umowa Ramowa została zawarta na okres dziesięciu lat, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze Stron po upływie trzech lat, ze skutkiem jej rozwiązania po upływie kolejnych dwóch lat.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pnyczaj pisze: 2010-10-15 14:01
  To oznacza, że zakup platformy n nie będzie się juz wiązał z koniecznością zakupu anteny satelitarnej. Nic nie stanie na przeszkodzie by platformę tv Orange zmienić w n-kę via kabel telefoniczny. Tym sposobem w zasadzie zniknie oddzielna platforma tv Orange bo nawet jeśli zachowa swój brand pod względem oferty stanie się w zasadzie n-ką, ale bez potrzeby instalowania anteny co jest dość kłopotpliwe i biorąc pod uwagę wzrost prędkości łacz kablowych - niepotrzebne.
  0
 • Users Avatars Mini
  pnyczaj pisze: 2010-10-15 14:03
  Poza tym dobre łącze kablowe jest szybsze od satelitarnego opartego na odbiorze słabego sygnału. No i znika problem z kanałem zwrotnym (do obecnych tunerów satelitarnych łącze kablowe i tak jest potrzebne do kanału zwrotnego).
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: