Grupa TP - zwiększenie przychodów o 2%

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

Grupa TP poinformowała o swoich wynikach w I kw. 2008 r.

  • wznowiony wzrost przychodów (o 2,0%) – korzystne wyniki w segmencie telefonii komórkowej (wzrost o 12,6%) i szerokopasmowego dostępu do internetu (wzrost o 16,0%)

  • wzrost marży GOM2 o 1,4 punktu procentowego – ograniczenie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i oszczędności po stronie innych wydatków pozakomercyjnych

  • niezmienione cele na 2008 rok

Kluczowe wskaźniki Kwartał do dnia 31 marca  
(w mln zł), MSSF 2008 2007 Zmiana
Przychody ogółem 4.527 4.440 +2,0%
Przychody z usług telefonii stacjonarnej 2.645 2.747 -3,7%
Przychody z usług telefonii komórkowej 2.094 1.860 +12,6%
Marża operacyjna brutto (GOM) 2.012 1.908 +5,5%
GOM (jako % przychodów) 44,4% 43,0% +1,4 pp
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów) 57,6% 54,4% +3,1 pp

Cele na 2008 rok

  Cel całoroczny
Przychody (zmiana rok do roku) ok. -1.0%
Marża GOM jako % przychodów 42-44%
Nakłady inwestycyjne jako % sprzedaży 14-16%

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: