GTS Energis odnotował wzrost zysku EBITDA o 34%

Newsy
Żródło: GTS Energis
Opinie: 3

Do 71 milionów złotych w 2006 roku wzrósł zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w GTS Energis.

W stosunku do poprzedniego roku GTS Energis, alternatywny operator telekomunikacyjny świadczący usługi dla klientów biznesowych, zanotował w 2006 roku wzrost zysku EBITDA o 34%. Dla porównania wynosił on 53 miliony złotych w 2005 roku.

Rys. 1. Zysk operacyjny EBITDA (w mln PLN) GTS Energis w latach 2003-2006
(dane za 2003, 2004 nieskonsolidowane)

Skonsolidowane przychody operatora w 2006 roku wyniosły 385 milionów złotych. W porównaniu do ubiegłorocznych wyników stanowi to wzrost o 18 milionów złotych, czyli o 5%.

Rys. 2. Przychody (w mln PLN) GTS Energis w latach 2003-2006 (mln zł)
(dane za 2003, 2004 nieskonsolidowane)

„W 2006 r. osiągnęliśmy najlepszy wynik w historii spółki. Było to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji planów sprzedażowych oraz realizacji synergii kosztowych powstałych po operacyjnym połączeniu spółek” - powiedział Jaromir Łaciński, Prezes Zarządu GTS Energis.

Spółka zapowiada, iż pomimo trudniejszej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym, osiągnie w roku 2007 wyniki podobne do tych z roku ubiegłego. Pomoże jej w tym rozpoczęte jeszcze w czwartym kwartale 2006 roku wejście na rynek klientów indywidulanych z usługami taniego szerokopasmowego dostępu do internetu pod nazwą Multimo (www.multimo.pl) a także taniego abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych 1066 (www.1066.pl ).

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: