HAWE uruchamia nowe usługi i podwyższa kapitał spółki

Newsy
Żródło: HAWE S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

HAWE, operator telekomunikacyjny, podjął decyzję o rozwoju struktur organizacyjnych spółek z grupy kapitałowej. W tym celu nabył za kwotę ok. 2 mln zł budynek biurowy we Wrocławiu. Spółka rozpoczęła również realizację poszerzania portfolio usług telekomunikacyjnych swojej grupy.

Przyśpieszenie dostępu do sieci Internet oraz usługi transmisji danych

Hawe podjęła decyzję o przyśpieszeniu terminu uruchomienia usługi operatorskiego i biznesowego dostępu do sieci Internet i w pierwszym tygodniu marca 2007 r. operator podpisał poprzez spółkę z grupy – FONE, pierwszą umowę na świadczenie tego typu usług. Umowa zawarta z operatorem dotyczy 40Mbit/s dostępu do sieci Internet. Spółka planuje wzrost sprzedaży usług dostępu do Internet do 660 Mbit/s do połowy 2007 roku.
Od lutego 2007r. FONE posiada status LIR (z ang. Local Internet Registries) i dysponuje własną adresacją IP w ogólnoświatowej sieci Internet.

W celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty, a tym samym dostępu do szerszej grupy klientów, spółka planuje wydzierżawienie odcinka sieci światłowodowej do Warszawy (obecnie odcinek w trakcie projektowania), który pozwoli na połączenie jeszcze w marcu 2007r. z sieciami wszystkich znaczących operatorów krajowych i zagranicznych a tym samym oferowanie kompleksowych usług transmisji danych (o zasięgu międzynarodowym), oraz połączeń międzynarodowych.

Kolejnym elementem strategii zwiększenia dynamiki dostępu do sieci Internet w HAWE oraz poszerzenia portfolio usług jest umowa z firmą Huawei na dostawę nowoczesnego systemu DWDM (najnowocześniejsza technologia umożliwiająca szybki transfer ogromnych ilości danych poprzez światłowód – przepływności liczone są w setkach gigabajtów na sekundę)
System DWDM zostanie zainstalowany na sieci światłowodowej na trasie Warszawa, Konin, Poznań, Słubice, Szczecin, Koszalin, Gdańsk (w sumie ponad 1300 km nowopowstałej sieci światłowodowej).
System DWDM, którego implementacja ma nastąpić już w czerwcu 2007 roku, pozwoli na podłączenie usługi sieci Internet do każdego odbiorcy w dowolnym punkcie światłowodu a jednocześnie zapewnić kompleksowe usługi transmisji danych klasy biznesowej i operatorskiej (bardzo wysokie przepływności).
Od lutego 2007r. operatorski i biznesowy dostęp do Internetu oferowany jest jedynie w 5 miastach: Konin, Gniezno, Słubice, Poznań, Gorzów Wielkopolski.

Kolejnym elementem rozbudowy firmy będzie planowana budowa salonu pokazowego firmy w Poznaniu, służącemu prezentacji usług telewizji cyfrowej IPTV. Obecnie trwają prace związane z rozpatrzeniem ofert konkursowych firm ubiegających się o dostawę systemu do realizacji usługi IPTV.

Podwyższenie kapitału zakładowego i spłata kredytu

HAWE SA rozpoczęło procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki o 208,5 tys zł. Akcje Serii D zostały opłacone po cenie emisyjnej 72zł za łączną kwotę 15 mln zł i obecnie trwa proces rejestracji emisji. W wyniku procesu kapitał zakładowy HAWE SA zostanie podwyższony z obecnych 4,5 mln zł do 4,7 mln zł.

Jednocześnie HAWE podniosło kapitał zakładowy spółki zależnej PBT HAWE Sp z o.o. z 548.107,20 zł do 15.547.616 zł.

Zarząd HAWE S.A. poinformował również o całkowitej spłacie przez spółkę PBT HAWE Sp. z o.o kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. o wartości 14,6 mln zł. Kredyt ten wykorzystany był na realizację kontraktu z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym polegającym na budowie sieci światłowodowej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: