Huawei rozdał nagrody - 185 tys. zł

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Huawei Startup Challeng

Znamy zwycięzców I edycji Huawei Startup Challenge. Spośród 10 finalistów wybranych z niemal 250 zgłoszeń, kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych wyłoniła trzy najlepsze projekty, które zaprzęgają technologię do przeciwdziałania wykluczeniom i wyrównywania szans. Na podium konkursu wirtualnie stanęły startupy Wheelstair, Associated Apps i ParrotOne, otrzymując kolejno 100, 50 i 35 tysięcy złotych od Huawei na rozwój swoich innowacyjnych projektów.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tysięcy złotych kapituła konkursu przyznała startupowi Wheelstair. Ich projekt łączy różne dziedziny nauki - robotykę, mechatronikę, mechanikę, elektronikę - w celu stworzenia medycznej przystawki do wózków inwalidzkich, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie barier architektonicznych, które do tej pory były nie do pokonania. Dzięki temu przełomowemu rozwiązaniu osoby poruszające się na wózkach zyskają niemal pełną niezależność. Najbardziej powszechną barierą są schody, których pokonanie jest niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia.

Drugie miejsce i 50 tysięcy złotych kapituła przyznała przygotowanemu przez Associated Apps rozwiązaniu The Compass. Jest to pierwszy na świecie inteligentny wirtualny asystent, nawigujący osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, budynki biurowe, dworce, lotniska, muzea, czy nawet urzędy – które dziś w większości nie są przystosowane do potrzeb osób niedowidzących.

Trzecie miejsce na podium otrzymał startup Parrot One z rozwiązaniem, które wspiera pracę i komunikację osób z niepełnosprawnościami, np. ze spastycznością mięśni rąk, po udarach. ParrotOne pomaga redukować wykluczenie społeczne i zawodowe dzięki opracowaniu inteligentnej klawiatury PowerHID. Jej elementem jest aplikacja, będąca jednocześnie komunikatorem z rozbudowanym słownikiem podpowiedzi, który ułatwia pisanie całych wyrazów użytkownikowi, umożliwiając pracę na smartfonach, tabletach, komputerach – będących dziś w wielu przypadkach podstawowym narzędziem komunikacji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: