Hurtowy dostęp do sieci światłowodowej - tak wygląda ten rynek w Polsce

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Hurtowy dostęp do sieci światłowodowej - tak wygląda ten rynek w Polsce

Otwarty dostęp hurtowy do sieci światłowodowych obejmował w Polsce w 2023 r. swoim zasięgiem 4,2 mln gospodarstw domowych.

W 2023 r. światłowód dostarczany przez operatorów hurtowych sięgał już ponad 17 tys. miejscowości, czyli o ponad 1,5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Pod względem liczby miejscowości objętych zasięgiem sieci operatora hurtowego pierwsze miejsce należało do Fiberhost (9,7 tys.). 5 tys. miejscowości objęła zasięgiem Nexera. Światłowód Inwestycje dotarł do 1,4 tys.

Zwiększyła się także liczba budynków podłączonych do otwartych sieci szerokopasmowych, których w 2023 r. było ponad 2,3 mln. Najwięcej z nich obejmował swoją działalnością Fiberhost (905,8 tys.).

W 2023 r. zwiększyła się także liczba gospodarstw domowych korzystających ze światłowodu. Operatorzy hurtowi odnotowali skokową poprawę wyników, a największy zasięg zaraportował Polski Światłowód Otwarty (3.7 mln) oraz Światłowód Inwestycje (1.7 mln).

Otwarte hurtowe sieci szerokopasmowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem partnerów. Dostawcy usług o zasięgu ogólnopolskim korzystają z dostępu do nich i oferują za ich pośrednictwem własne usługi użytkownikom końcowym. Największym hurtownikiem był Tauron Obsługa Klienta, który oferował swoją sieć dziewięciu przedsiębiorcom korzystającym.

Jednocześnie z dostępu do otwartych sieci hurtowych korzystało wielu przedsiębiorców lokalnych. Spośród lokalnych dostawców otwartych sieci hurtowych największym w 2023 r. był Fiberhost, który oferował swoją sieć 118 mniejszym operatorom.

 

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: