III Sympozjum Świata Telekomunikacji

Newsy
Żródło: Migut Media S.A.
Opinie: 10

W Warszawie trwa III Sympozjum Świata Telekomunikacji. W pierwszym dniu imprezy pt. Rynek usług teleinformatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Erkki Liikanen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Społeczeństwa Informatycznego wyraził nadzieję, że Polska po przystąpieniu do UE szybko dogoni państwa obecnej piętnastki w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki.

Erkki Liikanen przypomniał, że część unijnych funduszy strukturalnych może być przeznaczona na rozwój teleinformatyki, szczegółowe rozwiązania zależą zaś od decyzji polskiego rządu. Komisarz podkreślał, że rozwój teleinformatyki przynosi korzyści całej gospodarce i może być jednym z istotnych czynników wzrostu gospodarczego. Jako główne priorytety dla programu eEurope 2005 (program UE dla rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego) wymienił m.in.: atrakcyjny kontent, usługi i aplikacje, interaktywne usługi publiczne on-line, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz zaufanie użytkowników do cyberprzestrzeni. 

Na Sympozjum głos zabrał również Marek Józefiak, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej, który podkreślał wagę rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla wzrostu konkurencyjności gospodarki. - Infrastruktura teleinformatyczna jest to więc klucz do nowoczesnej gospodarki, jest elementem warunkującym rozwój i innowacyjność - powiedział Marek Józefiak. - Dzisiejszy poziom infrastruktury teleinformatycznej w Polsce jest poważną barierą dla rozwoju gospodarczego naszego kraju - dodał Prezes Zarządu TP S.A. (całość wystąpienia w załączeniu).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Krzysztof Heller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Witold Graboś, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Organizatorem Sympozjum jest Migut Media S.A., wydawca miesięcznika Świat Telekomunikacji. Patronat medialny nad Sympozjum sprawują: Radio PIN, Rzeczpospolita, Świat Telekomunikacji, TELEINFO.

Pierwszego dnia Sympozjum, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się Wielka Gala i uroczystość wręczenia Złotych Anten Świata Telekomunikacji dla laureatów piątej już edycji konkursu redakcji Świata Telekomunikacji.

Wystąpienie Marka Józefiaka, Prezesa Telekomunikacji Polskiej na Sympozjum Świata Telekomunikacji 

Infrastruktura teleinformatyczna jako podstawa konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Szanowni Państwo 

Wchodzimy na ostatnią prostą przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Z racji zainteresowań zawodowych, nie mam przy tym na uwadze toczących się debat politycznych, lecz kondycję naszej gospodarki, w tym głównie sektora teleinformatycznego. Dyskusje i seminaria, takie jak dzisiejsze, powinny przybliżyć nas do diagnozy naszych mocnych i słabych stron, do analizy naszego rzeczywistego potencjału gospodarczego. A także do określenia, co jeszcze możemy i musimy uczynić, aby europejskie otwarcie było szansą na rozwój, a nie zagrożeniem dla dotychczasowego stanu posiadania.

Szanowni Państwo,

Unia Europejska przyjmując w 2000 r. tzw. agendę Lizbońską uznała, iż warunkiem podstawowym konkurencyjności jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Agenda Lizbońska, która stała się podstawą m.in. do późniejszej strategii e-Europe i e-Polska zakłada, iż najlepszą metodą uzyskania silnych fundamentów konkurencyjności systemu gospodarczego jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa opartego na wiedzy, cechującego się wysoką produktywnością i poziomem jakości życia oraz wykorzystującego nowoczesny system infrastruktury teleinformatycznej. Dlatego tak kluczowego znaczenia nabrał rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
Warto zauważyć, że systemy usprawniające jakość życia obywateli, umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie państwa, zwiększające dostępność edukacji, takie jak: e-government, e-learning - można było wprowadzić w Unii Europejskiej, za sprawą rozwiniętego systemu infrastruktury teleinformatycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, nowoczesnych usług teleinformatycznych, korzystające z nich firmy optymalizują procesy gospodarcze, zwiększają swoją konkurencyjność. Dobrym przykładem na polskim rynku jest np. MarketPlanet, firma z grupy kapitałowej Telekomunikacji Polskiej, działająca w sektorze B2B. Dzięki wykorzystaniu elektronicznej platformy zakupów, Telekomunikacja Polska uzyskała oszczędności rzędu 100 mln złotych ! 

W krajach Unii Europejskiej, w USA, a także wśród wielu państw azjatyckich - szerokopasmowy dostęp do internetu znalazł się w programach rządowych. 
To nie przypadek, ocenia się bowiem, że dynamiczny rozwój szerokopasmowych form dostępu do internetu odgrywa kluczową rolę w przemianach strukturalnych systemów gospodarczych oraz w poprawie konkurencyjności gospodarki nmarodowej. Pierwsze doświadczenia i analizy wskazują, iż rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu umożliwia wzrost możliwości prowadzenia działalności biznesowej. 
Infrastruktura teleinformatyczna jest to więc klucz do nowoczesnej gospodarki, jest elementem warunkującym rozwój i innowacyjność. 

Dzisiejszy, doskonale znany Państwu obraz sektora teleinformatycznego w Polsce wskazuje, jak wiele musimy uczynić, aby dogonić europejską czołówkę, jak wielki dystans mamy do pokonania. Sektor ten to 4 proc. Produktu Krajowego Brutto, to dynamiczny rozwój telefonii komórkowej. Z drugiej strony mamy jednak jeden z najniższych współczynników penetracji telefonii stacjonarnej w Europie - niespełna 31 telefonów na 100 mieszkańców - przy średniej w krajach UE 55. Taka niska penetracja powoduje, iż nadal dostępność do internetu jest ograniczona. Przyszłe usługi na rzecz społeczeństwa informacyjnego, będą wymagać stałego dostępu szerokopasmowego, a to uwarunkowane jest rozwojem infrastruktury dostępowej. 
Dzisiejszy poziom infrastruktury teleinformatycznej w Polsce jest poważną barierą dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Poza Telekomunikacją Polską właściwie nikt nie inwestuje, chociażby na przybliżoną skalę w warstwę dostępową. Pragnę przypomnieć, iż od 1998 r. TP przyłączyła liczbę klientów odpowiadającą wielkości całości rynku czeskiego - niemal 3,7 mln. abonentów To jeden z największych wysiłków inwestycyjnych w skali Europy. 
Jako jedyni, w myśl prawa telekomunikacyjnego, jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług powszechnych. Jednakże, w odróżnieniu od wielu innych europejskich operatorów, Telekomunikacja Polska nie otrzymuje choćby minimalnej rekompensaty od innych graczy rynkowych, którzy nie inwestują i nie utrzymują warstwy dostępowej sieci teleinformatycznej. Mechanizm tzw. dopłaty z tytułu deficytu na sieci dostępowej dla operatorów, którzy przyłączyli minimum 20 proc. abonentów na terenach wiejskich, został zniesiony decyzją regulatora. W ramach systemu otoczenia regulacyjnego brak jest jakichkolwiek mechanizmów stymulujących rozwój infrastruktury teleinformatycznej a w szczególności warstwy dostępowej. Inaczej jest w krajach UE, gdzie narzędzia takie, w różnorodnej formie, są szeroko stosowane. Pragnę przypomnieć, iż np. w Finlandii nie pobiera się podatku od usługi instalacji telefonu. 
Pomimo braku wielu koniecznych i oczekiwanych rozwiązań prawnych będącego w wielu przypadkach powodem uzasadnionej krytyki środowiska telekomunikacyjnego w Polsce, nasza firma - tak jak dotychczas inwestować będzie w rozwój infrastruktury teleinformatycznej, korzystając w tej mierze ze wszystkich możliwości jakie stwarza najnowsza technologia.

Szanowni Państwo

Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Polski, weryfikacji ulec powinna polityka rządu wobec sektora teleinformatycznego. Bez niej nie uda się osiągnąć europejskiego poziomu społeczeństwa informacyjnego. Fiskalna postawa państwa przy konstruowaniu przetargów na UMTS spowodowała olbrzymie obciążenia operatorów. Słusznym wydaje się zatem podjęcie debaty o konwersji opłat koncesyjnych na rzecz inwestycji teleinformatycznych, tak niezbędnych na polskim rynku. 

W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej koniecznym jest określenie modelu docelowego rynku teleinformatycznego w naszym kraju. Modelu, który stymulowałby rozwój infrastruktury teleinformatycznej, kluczowej dla społeczeństwa informacyjnego. Polska gospodarka potrzebuje silnego sektora teleinformatycznego. Sektora, który wspierałby konkurencyjność przedsiębiorstw, które już niedługo zmierzą się z konkurencją na wspólnym europejskim rynku. Luka w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej jest bardzo duża. Musimy pilnie podjąć kroki, aby nie oznaczała ona luki cywilizacyjnej.

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ako pisze: 2003-03-31 16:25
  rany, ale fajna impra :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-31 17:43
  to prawda postawa rzadu jest naganna przez to w Polsce wolniej sie rozwija ten rynek
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 17:52
  Infrastruktura teleinformatyczna jako podstawa konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju społeczeństwa informacyjnego - podobny temat pisałem na zaliczenie z takiego jednego porzeedmiotu na studiach. ps. a tak wogóle to całkiem ciekawy temat na pracke magisterską czy licencjacką :)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  3do18 pisze: 2003-03-31 20:20
  zgadzam sie nasz Rzad nic nie robi, wrecz przeszkadza, nie ma jendolitej polityki - po prostu czarna mas - nawet taki Heller niby to z Biznesu ale nic nie pomogl, po prostu marazm, gadu, gadu a Ty podatniku plac, najlepieje za wszystko,
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 21:37
  autor tu ma racje że o ile polski rząd nie zainterweniuje na poziomie to nie ma mowy o polskim społeczeństwie informatycznym - narazie panuja pełnaciemnota - chcociażby drogi Internet
  0
 • Users Avatars Mini
  kew pisze: 2003-03-31 22:01
  może na tym sympozjum dojdą do wniosku, że trzeba ograniczyć monopol TPSA.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-01 02:50
  Szkoda ze GOL nie zamiescił tu wszystkich referatów.......nie mozna było przekazać tego w krótszej formie ?
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-04-01 14:02
  Athlon: no niestety dali taki długi tekst ale cóż chcąc się czegoś dowiedzieć trzeba go przeczytać:)
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-04-01 14:49
  no nie wiem czy rząd tak nic nie robi. Robi tylko strasznie mało i wolno i mało efektywnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-01 16:32
  Napewno bediz ewiele fajnych wielo godzinnych wykladow.Zaluje ze mnei tam eni ma!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: