INDICATOR - biznes korzysta głównie z Orange

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

UKE opublikował raport z badania "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci instytucjonalni" przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Głównym celem badania było poznanie opinii użytkowników biznesowych/firm w zakresie funkcjonowania telefonii stacjonarnej i ruchomej. Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach następujących zagadnień dotyczących:

1. Telefonii stacjonarnej, jak i ruchomej:

wykorzystywany operator,
liczba linii stacjonarnych, liczba telefonów komórkowych
wielkość rachunków,
forma płatności za telefon (telefon komórkowy w rozbiciu post-paid + MIX i pre-paid),
zadowolenie z usług świadczonych przez dotychczasowego operatora,
wiedza o możliwości przenoszenia numerów między operatorami telefonii komórkowej oraz między operatorami telefonii stacjonarnej,
skłonność do skorzystania z tej usługi w zakresie tak telefonii komórkowej, jak i telefonii stacjonarnej,
akceptowalna wysokość opłaty za tę usługę w telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej.
2. Ogólną ocenę rynku telekomunikacyjnego.

3. Podstawowe informacje o użytkownikach biznesowych:

stanowisko respondenta,
staż w funkcjonowaniu firmy na rynku,
branża firmy,
wielkość rocznych obrotów za rok 2007.
Badanie zrealizowano w dniach 8-12 grudnia 2008 roku na terenie całego kraju.

Konstatacje i wnioski

Wyniki badania wskazują, że prawie trzy na cztery badane firmy (73,3%) użytkują zarówno telefony stacjonarne, jak i komórkowe. Tylko niewielki odsetek firm korzysta wyłącznie z telefonów stacjonarnych (14,0%) lub wyłącznie z telefonów komórkowych (12,6%).

RYNEK TELEFONII STACJONARNEJ:

Operatorem telefonii stacjonarnej, z usług którego przede wszystkim korzystają firmy jest Telekomunikacja Polska – wymieniana przez ponad trzy na cztery badane firmy (77,3%). Z operatorów konkurencyjnych takich, jak Dialog, czy Netia korzysta niewielki odsetek firm. Z Dialogu - 12,5% firm, a z Netii - 8,0%.
Sześć na dziesięć badanych firm (60,0%) posiada tylko jedną linię telefonów stacjonarnych, a co piąta badana firma (22,0%) użytkuje dwie linie stacjonarne.
Średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów wszystkich badanych operatorów (Telekomunikacja Polska, Dialog, Netia, Tele2) wynosi ok. 327 zł. Natomiast średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów u operatora Telekomunikacja Polska jest nieco niższy i wynosi 320 zł.
Poziom satysfakcji z dwóch operatorów (Telekomunikacja Polska i Netia) – których ocenili badani – jest wysoki. Ośmiu na dziesięciu badanych wystawia Telekomunikacji Polskiej ocenę „dobrą” i „bardzo dobrą”. W przypadku Netii oceny takie wystawia sześciu na dziesięciu badanych.


RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ:

Wśród firm, które korzystają z operatorów telefonii komórkowej najczęściej wymieniany jest operator Orange – korzysta z niego co druga badana firma (50,9%). Użytkowanie pozostałych dwóch operatorów jest zbliżone – 31,2% korzysta z Plusa, a 28,3% - z Ery.
W firmach najbardziej popularne jest korzystanie z jednego lub dwóch telefonów komórkowych – deklaracje takie składa ok. 60-65% firm. Korzystanie ze znacznej liczby telefonów komórkowych (5 oraz 6 i więcej telefonów) jest przede wszystkim charakterystyczne dla operatora Plus (22,3%) i Orange (20,0%).
Średni miesięczny rachunek za usługi operatorów komórkowych jest zbliżony: klienci biznesowi Ery płacą rachunek ok. 371 zł miesięcznie, klienci Orange – 375 zł, a klienci Plusa – 381 zł.
Zdecydowana większość firm (90-95%) za usługi u operatorów komórkowych płaci poprzez abonament. Wykorzystanie formy opłaty jaką jest karta (pre-paid) zgłasza niewielki odsetek firm – w ten sposób płacą najczęściej klienci biznesowi w Erze (15,5%) i w Plusie (12,6%).
Poziom satysfakcji z obsługi firm przez operatorów komórkowych jest wysoki – najczęściej operatorzy oceniani są w granicach średniej 4,0 w pięciostopniowej skali. Klientom biznesowym nieco bardziej atrakcyjne wydają się aparaty telefoniczne w Plus i Orange oraz promocje i rabaty w Plus, a także dostępność obsługi, linii informacyjnych w Orange. Mniej atrakcyjna wydaje się dostępność obsługi, linii informacyjnych oraz oferta cenowa w Plus, a także promocje i rabaty oraz oferta cenowa i zakres oferowanych usług/nowe usługi u operatora Era.


TELEFONIA STACJONARNA I KOMÓRKOWA - PRZENOŚNOŚC NUMERÓW:

O możliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu (tzw. przenośność numerów) słyszała zdecydowana większość badanych klientów biznesowych – łącznie 86,8%.
Większość klientów biznesowych, którzy słyszeli o możliwości zmiany operatora przy jednoczesnym zachowaniu numeru telefonu twierdzi, że taka możliwość występuje u operatorów telefonii komórkowej (93,2%). Telefonii stacjonarnej przypisuje ją sześciu na dziesięciu badanych (60,3%).
Dziewięciu na dziesięciu (88,8%) wszystkich badanych klientów biznesowych twierdzi, że w momencie zmiany operatora chcieliby zachować dotychczasowe numery telefonów.
Dogodność taka w opinii tych klientów biznesowych, którzy skłonni byliby za usługę zapłacić, powinna kosztować ok. 46 zł przy przeniesieniu numeru telefonu stacjonarnego i ok. 40 zł w przypadku przeniesienia numeru telefonu komórkowego.
Z takiej możliwości skorzystało dotychczas jedynie 8,3% firm, które przeniosły numery u operatora stacjonarnego i 5,5% firm, które przeniosły numery u operatora komórkowego.

TELEFONIA STACJONARNA I KOMÓRKOWA – OGÓLNA OCENA RYNKU:

Wśród klientów biznesowych dominuje raczej pozytywna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego pod kątem jego funkcjonowania. Lepiej oceniany jest rynek telefonii komórkowej, któremu czterech na pięciu klientów biznesowych (79,2%) przyznaje oceny wysokie (4 – ocenę dobrą i 5 – ocenę bardzo dobrą). Rynek telefonii stacjonarnej ocenia tak 69,5% badanych.

Pełna treść Raportu "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci instytucjonalni" znajduje się w załączonym pliku.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: