INFO-TV-FM - oficjalny komunikat o nowej ofercie hurtowej

Newsy
Żródło: INFO-TV-FM
Opinie: 0

Spółka INFO-TV-FM przygotowało specjalny komunikat dotyczący nowej oferty hurtowej DVB-H. Oto jego treść:

Spółka INFO-TV-FM wprowadza nową, atrakcyjną hurtową ofertę telewizji mobilnej, która uwzględnia wyniki przeprowadzonego pilotażu oraz oczekiwania operatorów przekazane w trakcie prowadzonych rozmów. Nowa oferta składa się z dwóch wariantów i pozostawia operatorom wybór sposobu rozliczania usługi. Opcja pierwsza obniża stałe opłaty miesięczne nawet o połowę, dzięki czemu jest dużo bardziej atrakcyjna w przypadku pozyskania mniejszej ilości abonentów. Z kolei opcja druga bazuje na opłatach stałych i niewiele zmienia się w zależności od ilości użytkowników.
Nowa oferta INFO-TV-FM jest bardziej elastyczna. Ponadto INFO-TV-FM wprowadziło dodatkową bonifikatę, która może obniżyć wysokość opłaty stałej aż o 50%. Wartość bonifikaty będzie równa połowie wydatków operatora poniesionych przez 6 miesięcy na zakup aparatów telefonicznych oraz innych urządzeń umożliwiających klientom korzystanie z telewizji mobilnej w oparciu o ofertę INFO-TV-FM. W praktyce oznacza to, że INFO-TV-FM dofinansuje nowe telefony komórkowe przystosowane do odbioru telewizji mobilnej zakupione przez operatorów.
„Jestem przekonany, że nowa oferta pozwoli na szybkie wynegocjowanie warunków z operatorami oraz podpisanie umów” – mówi Albert Kuźmicz, prezes NFI Magna Polonia, głównego udziałowca INFO-TV-FM. „Jesteśmy gotowi wziąć na siebie zgłaszane przez operatorów ryzyko związane z mniejszą liczbą użytkowników w początkowym okresie funkcjonowania usługi. W przekonaniu o sukcesie telewizji mobilnej dodatkowo utwierdziły nas wyniki programu pilotażowego” – dodaje Kuźmicz.
Zarówno dotychczasowa jak i nowa oferta przewidują specjalny opust uzależniony od ilości abonentów telewizji mobilnej. Oznacza to, że im więcej będzie użytkowników usługi, tym mniejszą opłatę stałą zapłaci operator. Nowa oferta przewiduje, że do 50 tys. abonentów operator zapłaci 800 tys. zł (wobec 1 600 tys. zł dotychczas). Dla 200 tys. użytkowników opłaty te wyniosą odpowiednio 776 tys. zł oraz 1 480 tys. zł. Jednocześnie opłata zmienna wynosi 1,3 zł za każdego abonenta w przypadku dotychczasowej oferty i 4 zł zgodnie z nowymi warunkami.
Wprowadzone zmiany przewidują również obniżenie jednorazowej opłaty instalacyjnej o 50% (do 1 mln zł) oraz odroczenie jej płatności aż do 1 stycznia 2012 r.
INFO-TV-FM wprowadziło nowy mechanizm umożliwiający zmniejszenie ryzyka operatora detalicznego związanego ze skorzystaniem z nowej oferty w oparciu o obiecujące wyniki programu pilotażowego telewizji mobilnej DVB-H przeprowadzonego w grudniu 2009 r. przez GfK Polonia.
Badania marketingowe pokazały, że aż 75% ankietowanych zadeklarowało chęć zakupu usługi telewizji mobilnej w abonamencie za cenę 10 zł miesięcznie. Zakupem usługi w cenie 15 zł miesięcznie byłoby zainteresowanych 59% osób biorących udział w badaniu. Średnia ocena telewizji mobilnej w skali od 1 do 6 wyniosła 5,1, a przeciętny czas korzystania z usługi wyniósł 107 minut dziennie.
W Warszawie telewizja mobilna została uruchomiona we wrześniu 2009 r., a obecnie działa również w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Chorzowie, Słupsku, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Elblągu. Do końca 2011 r. obejmie swoim zasięgiem 31 miast. Do czasu uruchomienia usługi we wszystkich 31 obszarach, opłaty stałe pobierane będą proporcjonalnie za każdy z uruchomionych obszarów.
W ofercie INFO-TV-FM znajduje się kilkanaście zróżnicowanych programów radiowych i telewizyjnych, m.in. TVP1, TVP2, TVN, TVN 24, Polsat, Polsat Sport, MiniMini, ZigZap oraz programy takich grup medialnych jak Agora, RMF czy Eurozet.
Szacuje się, że w 2012 roku z telewizji mobilnej na świecie będzie korzystać 327 milionów użytkowników, a przychody związane z broadcastową telewizją mobilną przekroczą 10 miliardów dolarów.

Porównanie ofert

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: