RFBENCHMARK: najszybszy internet jest w Austrii, Danii, Holandii i Norwegii

Newsy
Opinie: 0
Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Europie – (1H2022)

RFBENCHMARK podał dane ze swojej aplikacji dotyczące pomiarów jakości internetu mobilnego w I połowie 2022 roku na terenie wybranych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W badaniu uwzględniono technologię 4G i 5G. Źródłem danych są pomiary użytkowników aplikacji RFBENCHMARK.

Szybkość pobierania danych: Austria (72,97 Mb/s)

W zestawieniu 25 europejskich krajów na czele pod względem średniej szybkości pobierania danych znalazła się Austria. Ten kraj wyprzedził kraje skandynawskie: Danię – 71,64 Mb/s oraz Norwegię – 67,91 Mb/s, a także Holandię 70,85 Mb/s.

Na końcu stawki znalazły się takie kraje jak Portugalia, Hiszpania i Grecja.

Szybkość wysyłania danych: Belgia (47,45 Mb/s)

Belgia z wynikiem 47,45 Mb/s może pochwalić się najlepszą średnią szybkością wysyłania danych. Belgia zanotowała wyraźną przewagę nad kolejnymi krajami – Słowenią (30,83 Mb/s) i Danią (23,81 Mb/s).

Ping: Bułgaria (20 ms)

Liderem zestawienia "ping" została Bułgaria (20 ms), która wyprzedziła Słowację oraz kraje nadbałtyckie (Estonia – 23 ms, Łotwa – 23,75 ms).

Kraj Szybkość pobierania Szybkość wysyłania Ping
Austria 72.97 Mbps 21.06 Mbps 39 ms
Dania 71.64 Mbps 23.81 Mbps 32.91 ms
Holandia 70.85 Mbps 15.14 Mbps 35.54 ms
Norwegia 67.91 Mbps 11.48 Mbps 54.84 ms
Finlandia 59.88 Mbps 11.34 Mbps 41.99 ms
Bułgaria 59.1 Mbps 13.3 Mbps 20 ms
Estonia 54.9 Mbps 11.6 Mbps 23 ms
Szwecja 54.9 Mbps 16.33 Mbps 46.19 ms
Słowenia 52.31 Mbps 30.83 Mbps 28.39 ms
Niemcy 49.8 Mbps 9.09 Mbps 44.83 ms
Belgia 47.45 Mbps 10,04 Mbps 34 ms
Łotwa 47.11 Mbps 6.29 Mbps 23.75 ms
Chorwacja 42.82 Mbps 15.77 Mbps 27.29 ms
Słowacja 41.4 Mbps 10.2 Mbps 21 ms
Francja 40.9 Mbps 14.45 Mbps 53.6 ms
Polska 35.08 Mbps 19.51 Mbps 32.86 ms
Czechy 33 Mbps 9.84 Mbps 47.29 ms
Włochy 32.83 Mbps 16.71 Mbps 39.84 ms
Rumunia 32.2 Mbps 11.4 Mbps 38.07 ms
Węgry 31.59 Mbps 13.57 Mbps 30.97 ms
Litwa 30.42 Mbps 6.34 Mbps 55.42 ms
Grecja 23.86 Mbps 7.82 Mbps 42.71 ms
Irlandia 22.58 Mbps 9.38 Mbps 47.49 ms
Hiszpania 17.31 Mbps 8.66 Mbps 63.45 ms
Portugalia 9.21 Mbps 9.59 Mbps 33.86 ms

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: